Payrolling Blog

Payrolling Blog

Via deze blogs informeren we u over actuele onderwerpen rondom Payrolling, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en natuurlijk over Payned payrolling zelf. Indien u naar aanleiding van één van de blogs nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Ondernemen met personeel, Payned helpt!

  Met payrolling besteed je de volledige werkgeversverantwoordelijkheid uit aan een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Payned bijvoorbeeld. Als ondernemer blijf je gewoon beschikken over je eigen (vaste) ploeg. Denk ook aan het juridisch werkgeverschap uitbesteden. Hiermee gaat payrolling een stuk verder dan de traditionele salarisadministratie.

 • Wat houdt de kleineondernemersregeling (KOR) in?

  De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Je kunt gebruik maken van de KOR als je in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000, – omzet in 1 kalenderjaar hebt.

 • Wat is payrolling?

  Bij payroll wordt het payrollbedrijf de juridische werkgever van de medewerker(s). De medewerker(s) komen dan op de loonlijst van het payrollbedrijf te staan. Het payrollbedrijf neemt je volledige personeel- en salarisadministratie uit handen en neemt daarnaast je werkgeversrisico’s over.

 • Ketenregeling

  Sinds 1 januari 2020 mag een werkgever maximaal drie* tijdelijke contracten afsluiten met een maximale duur van 36 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

 • Payned; je externe afdeling personeelszaken

  Zit jij al een tijd te denken om alle personeelsadministratie uit handen te geven? Wil jij je weer bezighouden met ondernemen? Dan ben je bij ons aan het goed adres, Payned is jouw externe afdeling personeelszaken.

 • Is payrolling geschikt voor mij?

  Personeel is het hart van je bedrijf en daar ben je als werkgever zuinig op. Door te payrollen ben je van een hoop ondernemers zorgen verlost.

 • Reiskosten

  Voor reiskostenvergoedingen bestaat een gerichte vrijstelling. Daarbij geldt een vast bedrag van € 0,19 per kilometer.

 • Aannemen van een medewerker; waar moet ik aan denken?

  Je groeit hard als bedrijf en denkt na om een medewerker aan te nemen. Bij het aannemen van een medewerker zijn er veel zaken waar je rekening mee moet houden.

 • Bedrijfsongeval

  Een bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens werk, waarbij de medewerker schade oploopt.

 • Proeftijd

  Als werkgever mag jij een proeftijd afspreken met je medewerker. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst mag deze proeftijd maximaal 1 maand of 2 maanden duren.

 • Een Wajonger in dienst nemen; wat houdt het in?

  Krijg je als werkgever subsidie als je een Wajonger in dienst neemt? En wat komt er nog meer bij kijken?

 • Valt mijn bedrijf onder een cao?

  Je hebt een bedrijf, maar weet jij eigenlijk onder welke cao (collectieve arbeidsovereenkomst) jouw bedrijf valt?

 • Payned helpt!

  Wanneer je met jouw bedrijf bezig bent, dan kijk je graag naar de toekomst. Payned helpt met je personeelsaangelegenheden door als een externe afdeling personeelszaken te fungeren.

 • Nadelen nettoloonafspraken

  Nettoloonafspraken maken is toegestaan, maar het maken van nettoloonafspraken heeft nadelen, want het nettoloon moet wel gebruteerd worden, zodat er de juiste loonheffing en premies worden afgedragen aan de Belastingdienst.

 • Bespaar op de kosten m.b.t. ziekteverzuim, Payned helpt!

  Als je medewerker ziek wordt, dan kan dit flink wat kosten. Een verzuimverzekering dekt de personeelskosten mocht je medewerker ziek worden. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70% van het salaris door te betalen.

 • Huishoudelijk reglement

  In een huishoudelijk reglement staan bedrijfsregels en algemene afspraken voor de medewerker(s). Een huishoudelijk reglement zijn regels die voor alle medewerker(s) gelden, deze afspraken komen niet voor in de arbeidsovereenkomst.

 • Stagiair in mijn bedrijf; waar moet ik rekening mee houden

  Stagiairs zijn leerlingen of studenten die werken in jouw bedrijf, dit als onderdeel van hun opleiding. Wil je een stagiair aannemen, dan moet je wel over een aantal zaken nadenken.

 • Arbeidstijdenwet

  Vanuit de Arbeidstijdenwet zijn er verschillende regels omtrent de werk- en rusttijden van een medewerker bepaald. Hoe lang mag een medewerker per week werken? Hoeveel rust moet een medewerker nemen tussen het werken door? En vanaf welke leeftijd mag een medewerker aan het werk? Dit zijn zo een aantal vragen die we vaak horen van ondernemers. Hoe weet je waar je rekening mee moet houden?

 • Aanvullend geboorteverlof; wat betekent dit voor mij als ondernemer?

  Sinds 1 juli 2020 is het mogelijk dat partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De medewerker moet de verlofweken binnen 6 maanden na geboorte van het kind opnemen.

 • Verzuimprotocol

  In een verzuimprotocol legt Payned vast wat precies de stappen zijn die ondernomen moeten worden zodra een medewerker arbeidsongeschikt wordt en niet kan werken. Aan de hand van het verzuimprotocol weet de medewerker wat er van hem of haar verwacht wordt.

 • Wat doet Payned voor jou?

  Payned regelt alles omtrent je personeel. Payrolling is het juridisch overdragen van je medewerkers aan een payroll dienstverlener om ze vervolgens exclusief (dus alleen door jou) terug te huren van de payroller. Payrolling gaat dus veel verder dan alleen het uitbesteden van de personeel- en salarisadministratie.

 • Opzegtermijn oproepovereenkomst

  De regels voor oproepkrachten zijn per 1 januari 2020 veranderd. Hoe zit het eigenlijk met de opzegtermijn voor medewerkers met een oproepovereenkomst?

 • Een oproepovereenkomst onder de WAB; wat houdt het in?

  Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er een definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen.

 • Vakantie-uren opnemen

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren. Vanaf heden zul je dat ook gaan terugzien op je loonstrook in de portal HelloFlex. HelloFlex worden de reserveringen voor vakantie wordt in uren weergegeven.

 • Bevrijdingsdag 5 mei

  2025 is een lustrumjaar en dan is Bevrijdingsdag een nationale feestdag. Is dit een vrije dag? Wordt deze vrije dag doorbetaald?

 • Urenaanbod medewerker; wat houdt het in?

  We merken dat er veel verwarring is ontstaan over het urenaanbod . Met de in werking treding van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is het verplicht om een medewerker met een oproepovereenkomst na 12 maanden een schriftelijk urenaanbod doen.

 • Subsidie praktijkleren

  Leerbedrijven in de sectoren horeca, recreatie en landbouw ontvangen de komende 5 schooljaren een subsidie praktijkleren. Nog interessanter dus om in de komende 5 jaar een BBL’er in dienst te nemen.

 • Nieuwe horeca cao per 1 januari 2020

  Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe horeca cao in en deze loopt tot 31 december 2020. Door deze cao worden de maatregelen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans beter toepasbaar.

 • Opgebouwde rechten medewerker

  Stel; je medewerker is al 10 jaar in dienst en hij/zij heeft rechten opgebouwd in al die dienstjaren. Je hebt voornemens over te stappen op payroll. Maar wat gebeurt er met de opgebouwde rechten van je medewerker

 • Wat zijn de kosten van een zieke medewerker?

  Het is nooit leuk als één van je medewerkers ziek wordt. Het is natuurlijk vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor jou als werkgever. Naast het feit dat dit veel geld kost, zorgt het ook voor een hoop rompslomp.

 • Loonheffingskorting voor werkgevers

  Vaak krijgen we als payrollbedrijf de vraag van werkgevers: ‘moet mijn werknemer de loonheffingskorting wel of niet toepassen?’ Dit is een vraag die speelt bij zowel werkgevers als werknemers.

 • Feestdagen voor vakkrachten in de horeca

  Voor vakkrachten in de horeca geldt een speciale regeling voor feestdagen. Wat dit inhoudt en hoe Payned hier mee omgaat, lees je in deze blog.

 • Werktijden en rusttijden in de horeca

  Hoe zit het precies met werktijden en rusttijden in de horeca? Hoeveel uren mag een medewerker werken en hoe zit het met doorbetalen van pauzes in de horeca? En mag een medewerker in het hoogseizoen bijvoorbeeld veel uren werken en in het laagseizoen minder?

 • Wat zijn de voordelen van payroll?

  Waarom zou je kiezen voor payroll? Wat zijn de grootste voordelen? Hieronder hebben we de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje gezet.

 • Praktijkcase: ‘Payroll voor opticiens’

  In de praktijkcases vertellen ondernemers waarom zij hebben gekozen voor payrolling van Payned. Opticien Govert vertelt waarom hij is gaan payrollen en wat dit voor hem heeft opgeleverd.

 • Praktijkcase: ‘Payroll in het MKB’

  In de praktijkcases vertellen ondernemers waarom zij hebben gekozen voor payrolling van Payned. Roel vertelt als MKB ondernemer waarom hij is gaan payrollen en wat dit voor hem heeft opgeleverd.

 • Feestdagen en vrije dagen

  Op welke feestdagen moet je je medewerkers vrij geven? Wat zijn de regels hiervoor? Moet je verplicht vrij geven en doorbetalen?

 • Voor welk payrollbedrijf moet ik kiezen?

  Er zijn veel verschillende payrollbedrijven in Nederland. Dit zal je vast zijn tegengekomen in je zoektocht hiernaar. Maar hoe weet je voor welk payrollbedrijf je moet kiezen? Waar let je op?

 • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  De Wet arbeidsmarkt in balans maakt korte contracten duurder en moet vaste contracten aantrekkelijker maken. Ook veranderen er zaken in het ontslagrecht en de ketenregeling. Hieronder op hoofdlijnen wat er veranderd.

 • Wat zijn de tarieven bij payroll?

  Payrolling; het klinkt je als muziek in de oren. Geen gedoe meer met de personeel- en salarisadministratie, af van alle werkgeversrisico’s en zeker weten dat alles voor jou en je personeel goed geregeld is. Maar wat zijn de tarieven van payroll?

 • Vakkracht in de horeca; wanneer ben je dat?

  In de horeca cao wordt gesproken over vakkrachten. Hiervoor gelden andere voorwaarden als feestdagencompensatie en prestatieverhoging. Maar wanneer ben je een vakkracht en wat houdt dit precies in?

 • Wat doet een payrollbedrijf?

  Een payrollbedrijf neemt je volledige personeel- en salarisadministratie uit handen en neemt daarnaast je werkgeversrisico’s over. Maar wat houdt dit precies in?

 • Een oproepcontract aanbieden

  Er zijn veel verschillende contractvormen die je een medewerker aan kunt bieden. Aan veel contractvormen hangen verplichtingen. Zo ook aan oproepcontracten. Bij Payned hebben we hier een mooie oplossing voor: Het Uitsluitsel Loondoorbetalingsverplichtingcontract.

 • Wanneer moet je bijtelling betalen voor het gebruik van een zakelijke auto?

  Wanneer een werknemer privé rijdt met een auto van de zaak, dan moet er in de meeste gevallen bijtelling worden betaald. Er zit hier verschil in wat voor auto je rijdt. Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn.

 • Wat zijn de voordelen van payrolling bij Payned voor een werknemer?

  Er zijn veel voordelen van payrolling voor een werkgever. Deze worden vaak genoemd. Maar hoe is dat voor werknemers? Heeft payrolling ook voordelen voor een werknemer?

 • Je salarisadministratie uitbesteden?

  Je hebt sinds kort of al langere tijd personeel in dienst. Positief natuurlijk, want dat houdt in dat de zaken goed gaan. Maar toch komt er veel bij kijken. Best een gedoe; die hele salarisadministratie.

 • Wat voor payroll contract krijgt mijn medewerker?

  Er zijn veel verschillende contracten die je een medewerker kunt aanbieden. Wat voor contract krijgt je medewerker wanneer hij/zij op de payroll komt?

 • Wat is een payroll constructie?

  Een payrollconstructie is een constructie waarbij je je medewerkers juridisch overdraagt aan een payrollbedrijf, om deze vervolgens exclusief terug te huren.

 • De voordelen van payrolling

  Iedere ondernemer heeft zo z’n eigen redenen om wel/niet te kiezen voor payrolling. Er zijn veel voordelen van payrolling. Een aantal belangrijke voordelen lichten we hieronder toe.

 • Het nul uren contract

  Een nul uren contract is een flexibel contract waarin geen afspraken worden gemaakt over het aantal te werken uren. Het klinkt aantrekkelijk, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten waar je goed op moet letten.

 • Het Loonkostenvoordeel (LKV)

  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

  Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel ingegaan. Het inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon.

 • Infographic: maandverloning vs. 4 wekenverloning

  Veel ondernemers en medewerkers zijn gewend aan een maandverloning. Maar is dat wel zo gunstig? Bij Payned worden de medewerkers per 4 weken uitbetaald. Hieronder leggen we uit waarom.

 • De belangrijkste redenen om te starten met payrolling

  Iedere ondernemer heeft zo z’n eigen redenen om te kiezen voor payrolling. Deze zijn heel uiteenlopend. Wij hebben de meest voorkomende redenen voor je op een rijtje gezet.

 • Hoe is de sfeer in uw bedrijf?

  Ongewenst gedrag op de werkvloer is een groot probleem: ruim 1,2 miljoen mensen zijn slachtoffer van bijvoorbeeld pesten. Wat voor de één een grapje is, kan voor de ander de druppel zijn. En wie last heeft van ongewenst gedrag, heeft een verhoogde kans op een burn-out, dé plaag van deze tijd!

  Door ongewenst gedrag op het werk bespreekbaar te maken, kan een verziekte sfeer, werkstress en verzuim worden voorkomen.

 • De Werkkostenregeling (WKR)

  Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben.

 • Wat kost payrolling op jaarbasis?

  Veel ondernemers willen weten wat payrolling kost op jaarbasis. De kosten van payrolling vergelijken ze dan met de kosten van het verlonen in eigen beheer. Meestal wordt hierin een belangrijk punt vergeten; de improductiviteit bij payrolling.

 • Vakantiegeld in mei; extra hoge personeelskosten voor jou als werkgever

  Voor medewerkers is de maand mei een fijne maand; in de meeste gevallen wordt hun vakantiegeld dan uitbetaald. Een leuk extraatje. Maar als werkgever zou je deze maand liever aan je voorbij laten gaan. Het is een enorme uitschieter in de personeelskosten. Je probeert dit natuurlijk ieder jaar netjes te reserveren, maar wat als het nou ook anders kan?

 • Wat kost payrolling?

  Je complete personeelsbeheer onderbrengen bij een extern bedrijf en daarmee verlost zijn van de risico’s en administratie. Dat klinkt aantrekkelijk, maar wat kost dat eigenlijk? Geen onbelangrijke vraag. Je wilt immers afwegen wat de kosten en de opbrengsten zijn.

 • Hoe zorg je voor een goede Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)?

  Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Deze beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hoe ziet zo’n RI&E er uit en hoe stel je deze op?

 • Wat zijn mijn verplichtingen als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid?

  Wanneer één van je medewerkers arbeidsongeschikt raakt, is dit voor beide partijen natuurlijk vervelend. Daarom is het goed om te weten wat de verplichtingen zijn voor jou als ondernemer en voor Payned.

 • Hoe bouw ik een goed personeelsdossier op?

  Je hebt een aantal medewerkers in dienst. Van al deze medewerkers heb je belangrijke gegevens verzameld. Het is van belang om dit goed te registreren en een personeelsdossier bij te houden. Maar hoe doe je dit precies?

 • Welke subsidies zijn er voor personeel?

  De meeste subsidies zijn gericht op mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. De overheid wil er met subsidies voor zorgen dat ze makkelijker een baan kunnen krijgen.

  Voor werkgevers liggen hier financiële voordelen. In deze blog hebben we 4 subsidies voor je op een rij gezet.

 • Payned payrolling nieuwe hoofdsponsor VV Staphorst

  Staphorst, 30 juni 2016

  Payned wordt de komende drie seizoenen de nieuwe hoofdsponsor van hoofdklasser VV Staphorst. Dit is vandaag, 30 juni, bekend gemaakt. De nieuwe overeenkomst betekent ook het afscheid van de huidige vorm van het  Sponsorcollectief VV Staphorst.

 • Boekhouder, wat regelt hij en wat regelt Payned?

  ”Mijn boekhouder regelt mijn hele administratie; dan is payrolling toch helemaal niet interessant voor mij?”.  Een veel gehoord argument van ondernemers wanneer we vragen of ze zich al eens verdiept hebben in payrolling. Veel ondernemers vergelijken hun boekhouder met payrolling. Maar dat is niet terecht. Een boekhouder doet veel meer dan alleen de loonadministratie, maar Payned doet veel meer met betrekking tot je personeel.

 • HelloFlex: de online portal van Payned payrolling B.V.

  Zo eenvoudig is het nog nooit geweest! Een nieuwe medewerker inschrijven doe je voortaan geheel digitaal. En het mooiste van dit alles is dat de nieuwe online portal van HelloFlex voor alle klanten van Payned beschikbaar is.

 • Nieuwe hygiënecode voor de horeca

  Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt moet voldoen aan de wetten van de voedselveiligheid. Deze zijn vastgelegd in Hygiënecodes. Als jij een horecaondernemer bent die eten en drinken bereidt om ter plaatse te nuttigen, is het vanaf 1 april 2016 verplicht om volgens de laatste Hygiënecode voor de Horeca te werken. Middels dit artikel willen we je vast inhoudelijk informeren over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wetgeving.

 • Payroll voor grotere bedrijven

  Veel ondernemers denken dat payrolling alleen interessant is voor ondernemers die een paar medewerkers in dienst hebben. Maar ook voor grotere bedrijven, is payrolling uitermate geschikt. Het biedt overzicht en het verkleind je ondernemersrisico aanzienlijk.

 • Praktijkcase: Flexibiliteit voor mijn kapsalon

  Steeds meer bedrijven ontdekken payrolling en iedere ondernemer heeft zijn eigen reden om het personeelsbeheer over te dragen. In de praktijkcases vertellen ondernemers waarom zij hebben gekozen voor payrolling van Payned. In deze praktijkcase vertelt een ondernemer met een kapsalon waarom zij is gaan payrollen.

 • Payroll in de juweliersbranche

  Je hebt een zaak in de juweliersbranche. Het personeel speelt een belangrijke rol. Iedere medewerker is dan ook zorgvuldig geselecteerd. Door de jaren heen zijn er veel regels veranderd in het arbeidsrecht. Natuurlijk, iedere medewerker moet krijgen waar hij/zij recht op heeft. Maar aan al die nieuwe regels kleven ook flink wat ondernemersrisico’s. Om weer onbezorgd te kunnen ondernemen, is payrolling een mooie oplossing.

 • Payned payrolling nieuwe partner Optitrade Retailgroep

  Optitrade Retailgroep heeft voor Payned payrolling gekozen als partner voor payrolling.

 • Kan ik mijn vaste medewerkers ook payrollen?

  Vaak horen we het van ondernemers: ‘Payrollen? Oh, dat is niets voor mij, ik heb alleen maar vaste medewerkers in dienst.’ Juist dan kan payrolling heel interessant zijn. Tenminste, bij Payned.

 • Waarom ondernemers kiezen voor Payned

  Er zijn enorm veel verschillende payrollbedrijven in Nederland waar je uit kunt kiezen. Als je hiernaar gaat zoeken op internet, zie je door de bomen het bos niet meer. Toch zitten er veel verschillen tussen payrollbedrijven. Maar waarom kiezen ondernemers dan juist voor Payned?

 • Meest gestelde vragen vast personeel

  Jij hebt je besluit genomen; je medewerkers komen op de payroll te staan. Maar wat vindt het vaste personeel daarvan? Zij hebben hier misschien vragen over. Wat zijn de meest gestelde vragen van vast personeel en hoe kun je hier op reageren?

 • Proefplaatsing

  Wil je iemand met bijvoorbeeld een WAO-, WAZ-, WW-, WIA-, Ziektewet- of Wajong-uitkering in dienst nemen en weet u niet zeker of hij of zij wel geschikt is voor de desbetreffende functie? Dan kun je deze medewerker een proefplaatsing aanbieden.

 • Drie dingen die je aan een payrollbedrijf moet vragen.

  Wanneer je ervoor kiest je medewerkers op de payroll te zetten, zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten van het payrollbedrijf. Dit is van belang om te kunnen controleren of het bedrijf waar je zaken mee gaat doen, betrouwbaar is en ook goed is voor je medewerkers.

 • Mijn eerste medewerker

  Je hebt een eigen bedrijf en de zaken gaan goed. Zo goed zelfs, dat je besluit een eerste medewerker aan te nemen. Maar hoe doe je dit en wat moet je allemaal regelen voor deze medewerker?

 • Welke verzekeringen moet ik zelf regelen als ik payroll?

  Payrolling is een soort verzekering voor het hebben van personeel. Alle risico’s die het hebben van personeel met zich mee brengt, worden zo afgedekt. Er zijn een paar dingen waar het payrollbedrijf u niet voor kán verzekeren. Deze verzekeringen moet u zelf afsluiten.

 • Zelf werven of laten werven?

  Veel bedrijven komen in een situatie waar ze lange tijd niet in geweest zijn. De economie trekt weer langzaam aan, het wordt weer drukker en dus moet er personeel bijkomen. Hoe deden we dat ook al weer? Je plaatst een advertentie in de krant of op internet om mensen te werven en je pikt er de beste kandidaat uit. Gaan we dit weer doen of zijn er alternatieven?

 • Welke misverstanden zijn er over payrolling?

  De opkomst van payrolling groeit door; steeds meer ondernemers zien de voordelen ervan in. Alleen sinds payrolling bestaat, zijn er ook verschillende misverstanden over payrolling ontstaan.

 • Je komt op de payroll te staan, en nu?

  Naast het informeren van de ondernemer, horen wij ook de personeelsleden tijdig te informeren over payrolling. Daarom plannen wij veelal een personeelspresentatie in. Tijdens deze personeelspresentatie wordt er ook de mogelijkheid geboden om zelf vragen te stellen.

 • Voedselveiligheid binnen je bedrijf

  Veel horecaondernemingen hebben er mee te maken. Controles voor de voedselveiligheid binnen je bedrijf. Een ingewikkeld, maar belangrijk proces aangezien de klanten graag willen weten hoe jouw zaak gewaardeerd staat.

 • Overstappen naar payrolling? Payned zorgt voor een rimpelloze overgang.

  Je besluit te gaan overstappen op payrolling, maar dat betekent dat je hele personeelsbestand overgezet moet worden naar Payned. Wat een gedoe! Nee hoor, dit valt reuze mee. Payned helpt je hierbij!

 • De risico’s van ondernemerschap; Payned kan je helpen!

  Als zelfstandig ondernemer loop je zakelijke risico’s. Voornamelijk op het gebied van personeel. Personeel is het hart van je bedrijf en daar ben je als werkgever zuinig op. Door te payrollen ben je van een hoop ondernemerszorgen verlost. We zorgen voor een beperking van jouw werknemersrisico’s en voor een administratieve lastenverlichting.

 • Afscheid loonzakje; zorg voor een goede salarisverwerking!

  Je hebt een aantal medewerkers in dienst die allemaal een paar uurtjes per week werken. Nadat de medewerkers gewerkt hebben, betaal je ze contant uit. Net zo gemakkelijk, dan heb je hier meteen mee afgerekend. Al dat gedoe met salarisverwerking..

 • Een verzuimverzekering voor zieke medewerkers?

  Als werkgever loopt u het risico dat een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Op dat moment ligt het werk stil, maar het loon van de werknemer moet gewoon worden doorbetaald. Om de kosten hiervan te dekken sluiten veel ondernemers een verzuimverzekering af.

 • Transitievergoeding, wat houdt het in?

  Vanaf 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. In deze wet komen een aantal veranderingen naar voren, waaronder de transitievergoeding; een vergoeding bij ontslag of beëindiging van het contract.

 • VV Staphorst vindt nieuwe shirtsponsor in Payned payrolling

  Hoofdklasser VV Staphorst heeft voor het nieuwe seizoen een overeenkomst gesloten met Payned payrolling als shirtsponsor.

 • Aanzegtermijn bij aflopende contracten

  Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Eén van de wetswijzigingen die hiermee gepaard is gegaan is de zogenaamde aanzegtermijn. In deze blog vertel ik meer hierover.

 • Wettelijk minimumloon; wat houdt het precies in?

  Het minimumloon is het laagste salaris dat een werkgever aan een werknemer mag betalen. Het wettelijk minimumloon is een vorm van inkomensbescherming. Het garandeert werknemers een redelijk inkomen voor de arbeid die zij leveren

 • Minder papierwerk, meer optiek

  Ooit ben je gestart met een eigen optiek omdat je passie hebt voor je vak. Je klantenkring groeit omdat men je vakmanschap weet te waarderen. Maar als je op een bepaald moment meer tijd slijt op kantoor voor je administratie, dan dat je bezig kunt zijn met je core-business, dan weet je dat het tijd is dat er wat moet veranderen.

 • Loonbeslag; wat nu?

  Wat moet u doen wanneer er een deurwaarder aan uw deur staat met een loonbeslag? Misschien heeft u medewerkers in dienst die hun privé rekeningen niet kunnen betalen. Het kan hier gaan om telefoonrekeningen, de premie van de zorgverzekering, etc.

 • Bruto, netto; wat is het verschil?

  Als je als ondernemer een nieuwe medewerker aanneemt, spreek je een uurloon af. Maar wat spreek je dan af? Bruto, netto en inclusief of exclusief? En wat voor verschil zit hierin? Een heel technisch verhaal, maar hieronder leg ik het zo gemakkelijk mogelijk uit. Ook adviseren we je hierin graag persoonlijk; vraag hiervoor een vrijblijvend adviesgesprek aan.

 • Ik ben ziek. Bij wie meld ik dat nu?

  Leuk is het natuurlijk niet wanneer je ziek bent, maar het kan gebeuren. Het kan gaan om een griepje maar er kan ook meer aan de hand zijn. Het is dan goed om te weten wat je moet doen. In deze blog vertellen we je hier meer over.

 • Welke bedingen kunnen in een payroll overeenkomst worden opgenomen?

  Op het moment dat een medewerker in dienst treedt bij een payroll bedrijf zal hij of zij een payroll overeenkomst aangeboden krijgen. Het payroll bedrijf is op dat moment zijn/haar juridisch werkgever. Het bedrijf waar de medewerker daadwerkelijk voor gaat werken noemen we de opdrachtgever, deze heeft een samenwerkingsovereenkomst met het payroll bedrijf.

 • Een conflict met je medewerker?

  Helaas kan het voorkomen dat je als ondernemer een conflict krijgt met een medewerker. Een conflict kan verschillende oorzaken hebben. Maak de situatie bespreekbaar op het moment dat het tussen jou en je medewerker moeizaam loopt.

 • Schade in het verkeer, WEGAM en WEGAS

  Het is verstandig om je te verzekering voor schade in het verkeer. Medewerkers komen vaak te voet, per fiets, per scooter of met de auto naar het werk. Hoe alert je medewerkers ook zijn, het verkeer is nooit 100% veilig. Vaak neemt een medewerker wel eens een keer de post mee of doen zij een ander klusje voor je bedrijf als ze naar huis gaan of juist naar het werk toe komen.

 • Gratis kantoor- en vergaderruimte(s) op een toplocatie

  Veel ondernemers herkennen dit probleem; je werkt vanuit huis, maar wordt voortdurend afgeleid. Bijvoorbeeld door de telefoon, kinderen, of de deurbel. De vergaderingen met klanten en leveranciers vinden plaats aan de keukentafel, want een ruimte huren loopt meestal behoorlijk in de kosten. Bij Payned werken we veel samen met de kleinere MKB ondernemers en herkennen we dit probleem volledig.

  Zou het niet mooi zijn als je een aantal dagdelen per week ongestoord kunt werken op een werkplek buiten de deur? Of jouw afspraak kunt ontvangen op een vergaderlocatie voorzien van alle faciliteiten? En dat gratis?

 • Payrollen; maar wat vertel ik m’n medewerkers?

  De beslissing is genomen, je gaat payrollen en je staat er helemaal achter. Maar nu wordt het spannend. Want hoe gaan je medewerkers reageren? Hoe ga je dit nu vertellen?

 • Is het nu uitzenden of payrollen?

  Vaak wordt een payrollbureau vergeleken met een uitzendbureau. Dit komt doordat veel uitzendbureaus ook ‘payrollen’. Toch is payrollen, op de manier zoals Payned het doet, iets heel anders dan de dienstverlening die een uitzendbureau aanbiedt.

 • Van afdrachtvermindering naar subsidieregeling praktijkleren

  Bedrijven die een leerwerkplek aanbieden ontvangen op dit moment afdrachtvermindering onderwijs. Deze afdrachtvermindering is per 1 januari 2014 vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren.

 • Personeel, wat kost dat?

  Personeel is het hart van je bedrijf. Zij houden jouw bedrijf draaiende. Maar bij het in dienst nemen van personeel komen heel wat kosten kijken.

 • Bedrijfssluiting; graag horen wij van je!

  Gedurende het hele jaar zijn er een aantal welbekende feestdagen. Tijdens de feestdagen gaan veel mensen met vakantie of brengen deze met de familie door. Het kan zelfs zo zijn dat je bedrijf een aantal dagen of weken gesloten is tijdens de kerst, jaarwisseling of rond de zomervakantie.

 • Payrollbedrijven vergelijken

  Wanneer je overweegt om te gaan payrollen is het belangrijk om een aantal zaken met elkaar te vergelijken. Er zijn tegenwoordig veel verschillende payrollbedrijven actief op de markt. Deze checklist helpt je bij het kiezen voor het meest geschikte payrollbedrijf.

 • Functionerings-, beoordelings- en jaargesprekken; vergeet ze niet!

  In de drukte van alledag schieten sommige zaken er wel eens bij in. Zeker als het goed gaat met het bedrijf en de medewerkers, wordt er niet altijd aan gedacht om eens met de medewerker te bespreken hoe het op de werkvloer gaat.

 • Personeel aannemen?

  Je komt handen te kort en denkt erover om (extra) personeel aan te nemen. Hoe zoek je een geschikte kandidaat, waar moet je op letten bij het opstellen van een arbeidscontract en welke juridische spelregels zijn er? Kortom; Wat komt er allemaal bij kijken als je personeel in dienst neemt?

 • Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor medewerkers van buiten de EU

  Als je als werkgever besluit om een medewerker van buiten de Europese Unie aan te nemen, heb je in een aantal gevallen de plicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Hieronder kun je lezen wanneer je als werkgever in het bezit moet zijn van een tewerkstellingsvergunning en waarom.

 • Starten met payrolling; wat moet ik allemaal regelen?

  Het is zover. Na veel wikken en wegen heb je besloten om te gaan starten met payrolling. Tot op heden heb je altijd zelf je medewerkers in dienst gehad. Wat moet je allemaal regelen om je eigen administratie af te kunnen sluiten, welke diensten die je inkoopt moet je allemaal opzeggen of beëindigen?

 • Vanuit de WW weer aan het werk

  Heb je tijdelijk geen werk? Dan kun je in Nederland gelukkig een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. De WW-uitkering is je tijdelijke inkomen als je werkloos bent. Maar nu heb je weer (deels) een baan gevonden, welke invloed heeft dit op je WW-uitkering?

 • Ik ga payrollen, heb ik dan geen personeel meer in dienst?

  Als ondernemer heb je misschien al jaren personeel in dienst. Nu je hebt besloten om te gaan payrollen wordt het allemaal gelukkig een stuk eenvoudiger. Maar hoe zit dat nu met je (vaste) personeel?

 • Mijn werkgever wil payrollen, wat nu?

  Wanneer je als werkgever besluit te gaan payrollen spelen er onder de werknemers verschillende vragen. Dit komt voornamelijk doordat de betekenis van payrolling grotendeels onbekend is.

 • Vanaf welke leeftijd mag ik een medewerker aannemen?

  Een jonge medewerker aannemen kan voor jou als werkgever veel voordelen hebben. Ze zijn namelijk erg gemotiveerd, willen graag dingen leren en zijn over het algemeen goedkoper dan reguliere krachten. Maar let wel op dat hier een aantal regels voor gelden.

 • Geef wijzigingen en andere urgente informatie tijdig aan ons door

  Graag willen wij voorkomen dat er misverstanden ontstaan zoals het overmaken van geld op een onjuist bankrekeningnummer of het bezorgen van post op een onjuist adres. Mocht er een wijziging plaatsvinden omtrent je adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer, dan vragen wij je dit tijdig aan ons door te geven.

 • Melden zwangerschap en verlof

  ‘Ik ben zwanger, wat moet ik allemaal regelen met mijn werkgever?’ Als je zwanger bent, is het belangrijk dat je dit tijdig doorgeeft aan je werkgever. Omdat Payned je juridisch werkgever is, dien je dit ook aan ons te melden.

 • Loonheffingskorting: ja of nee?

  Iedereen die in Nederland woont of werkt of hier vandaan inkomen heeft, is verplicht over zijn of haar inkomsten belasting te betalen. Het is helaas niet anders. Gelukkig kun je over een gedeelte van die belasting een korting krijgen. Dit noemen we loonheffingskorting.

 • Een dossier; daar zit wat in!

  In het midden- en kleinbedrijf gaan ondernemers en medewerkers er vaak vanuit dat het wel goed zit met alle afspraken die mondeling gemaakt worden. Een logische gedachte, afspraak is immers afspraak. Toch is het belangrijk om afspraken vast te leggen in een dossier.

 • Einde arbeidsovereenkomst, wat nu?

  Het einde van je arbeidsovereenkomst is in zicht en wordt niet verlengd. Of misschien heb je zelf een andere baan gevonden waardoor je ontslag wilt indienen. Maar hoe werkt dat nu eigenlijk?

 • Ontvang jij een netto kilometervergoeding?

  In 2016 waren Nederlanders zo’n 45 minuten per dag onderweg van of naar het werk. De meeste reistijd in heel Europa! Nederlandse werknemers wonen gemiddeld 14 kilometer bij hun werk vandaan. Veel werknemers ontvangen een netto kilometervergoeding. Maar hoe zit het met het administreren van deze kilometers?

 • Alles over vakantiegeld en vakantiedagen

  Als medewerker heb je naast je recht op salaris recht op meer; namelijk vakantiegeld en vakantiedagen.

 • Waarom functionerings- en beoordelingsgesprekken?

  Vaak hoor je dat een ondernemer het niet zo nauw neemt met de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Sterker nog, de meeste mensen weten niet eens wat het verschil is tussen deze twee zaken. Wat is de waarde en waarom is het zo belangrijk voor de ondernemer en de medewerker?

 • Je pensioen bij Payned

  Over pensioenfondsen is de laatste tijd veel discussie. Pensioenfondsen staan onder druk en gepensioneerden worden gekort. Maar hoe zit het eigenlijk met jouw pensioen? In deze blog helpen we je op weg.

 • Ziekteverzuim binnen het MKB

  Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim in het MKB lager is dan bij grote bedrijven. Medewerkers van een MKB ondernemer zijn wel wat langer ziek. Het lagere ziekteverzuim is vermoedelijk te wijten aan de grotere betrokkenheid en sociale controle in het bedrijf.

 • De G-rekening; Het doel en het nut.

  Een G-rekening is een geblokkeerde rekening op naam van een bedrijf. Deze bankrekening wordt gebruikt door bedrijven die personeel ter beschikking stellen of die personeel inhuren; bijvoorbeeld uitzendbureaus en payrollbedrijven. Maar ook beveiligingsbedrijven, stratenmakers en aannemers maken er gebruik van.

 • Een BBL’er aannemen, hoe werkt dat?

  Het in dienst nemen van een BBL-student is voor veel ondernemers een mooie manier om jonge, gemotiveerde medewerkers aan hun bedrijf te binden. Hoe je een BBL-student in dienst neemt en hoe je alles correct regelt met de contracten en subsidies, lees je in deze blog.

 • Tijdregistratie? Houd het simpel

  Hoe lang hebben mijn medewerkers of collega’s afgelopen week gewerkt? Dat is een vraag die voor alle organisaties van belang is. Of het nu de bakker op de hoek betreft, een multinational of een overheidsorganisatie.

 • Wat wordt het… extra kosten of bedrijfsschade?

  Hoe snel heb je je bedrijf na een grote schade weer op de rails? Een lastige vraag. Toch is het belangrijk om te bedenken hoe je moet handelen in zo’n situatie.

 • Schrikkeldag, gratis aan het werk?

  Eens in de 4 jaar is het schrikkeldag. Medewerkers werken op 29 februari voor niks, behalve bij Payned. Bij ons krijg je gewoon salaris.

 • Het inschrijven van medewerkers

  Voordat we medewerkers kunnen payrollen, moeten ze bij Payned ingeschreven worden. Om medewerkers te kunnen inschrijven, hebben we verschillende documenten nodig. Maar waarom komt het verzamelen van al die documenten toch zo precies?

 • Ondernemer worden, en dan?

  Op een goede dag besluit je dat je niet langer voor een baas wilt werken. Tenslotte heb je genoeg vakkennis. Je denkt dat je het beter kunt dan je werkgever of je verschilt gewoon qua inzicht.

 • Waarom een NEN 4400-1 certificering?

  Wanneer je je oriënteert op een payrollonderneming, dan kom je veel verschillende type ondernemingen tegen met verschillende keurmerken en certificeringen. Allemaal roepen ze dat je personeel bij hen in goede handen is. Maar of het payrollbedrijf echt betrouwbaar is, kun je zien aan het keurmerk van Stichting Normering Arbeid. De NEN 4400-1 certificering.

 • De Payned payrolling cao nader toegelicht

  Vanaf 1 januari 2012 heeft Payned payrolling haar eigen bedrijfs-cao. De cao is gebaseerd op de voormalige payroll cao van de VPO die is komen te vervallen.

 • 6 meest voorkomende misverstanden over payrolling

  De payroll-branche is voor veel ondernemers nog ondoorzichtig. En onbekend maakt onbemind. In de gesprekken met ondernemers hoor ik ook dat er veel misverstanden bestaan over payrolling.

 • Payrolling in de praktijk. Zo werkt dat.

  Dat payrolling op papier voordelen heeft, is duidelijk. De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat gaan we daar in de praktijk van merken?

 • Jaaropgaaf voor je aangifte inkomstenbelasting?

  Je jaaropgaaf heb je veelal aan het begin van het nieuwe jaar nodig om de aangifte inkomstenbelasting te (laten) verzorgen.

 • Payrolling: iets voor kleine of grote ondernemingen?

  Vaak wordt ons de vraag gesteld voor welk type bedrijven of welke omvang payrollen nu geschikt is. Het antwoord daarop is iets minder eenvoudig maar zeker verklaarbaar. In dit artikel een opsomming van redenen om met een groot of klein bedrijf te gaan payrollen.

 • Payrolling – een eigen bedrijfscao per 1 januari 2012

  Payrolling vind je in een aantal varianten in Nederland. Niet elke variant is voor iedereen even geschikt. In deze blog een opsomming van de mogelijkheden in payroll-land als zijnde: Onder welke cao’s is payrolling mogelijk? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat zijn je wettelijke verplichtingen als ondernemer?

Vraag informatiegesprek aan

Payrolling Blog

Waarom Payned payrolling?

 • Een eigen CAO
 • NEN 4400-1 gecertificeerd
 • Heldere payroll tarieven
 • Ervaren adviseurs

Certificeringen

Stichting Normeringsarbeid VPO Vereniging Payroll Ondernemingen

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan met een payroll adviseur »

© 2022 Payned payrolling