Vaak wordt een payrollbureau vergeleken met een uitzendbureau. Dit komt doordat veel uitzendbureaus ook ‘payrollen’. Toch is payrollen, op de manier zoals Payned het doet, iets heel anders dan de dienstverlening die een uitzendbureau aanbiedt. Maar eerst leggen we graag het verschil uit tussen payroll en uitzenden.

Payroll en uitzenden

Payroll en uitzenden zijn beide vormen van arbeidsrelaties die werkgevers kunnen aangaan om nieuw personeel te verkrijgen. Hoewel beide diensten betrekking hebben op het leveren van arbeid, zijn er belangrijke verschillen. De vraag rijst dan of je zelf personeel wil werven of dat je dat liever uitbesteed. De mate waarin kan bepalend zijn in je keuze tussen een uitzendbureau of een payrollbedrijf. Wat is het verschil tussen payroll en uitzenden precies? Je zult zien dat de verschillen toch nog aanzienlijk zijn.

Verschil uitzenden en payroll

Het verschil in payroll en uitzenden uitgelegd

Het verschil tussen payroll en uitzenden kan worden uitgelegd aan de hand van een aantal hoofdzaken, te weten:

  • Verschil in werving en selectie van werknemer
  • Contracten en flexibiliteit
  • Arbeidsvoorwaarden en (branche)cao
  • Juridische verantwoordelijkheid
  • Vervangen personeel bij ziekte of vakantie
  • Salaris
  • Indeling sectoren
Verschil tussen uitzenden en payroll

Verschil in werving en selectie van werknemer

Een groot verschil tussen payroll en uitzenden zit in de werving en selectie van personeel.

Bij payroll

Een wezenlijk verschil tussen payroll en uitzenden zit in de werving en selectie van nieuwe werknemers. Bij payrolling zorgt de werkgever zelf voor de werving van personeel. De selectie en de gesprekken worden uitgevoerd door de werkgever. De werkgever bepaalt ook welke werknemer uiteindelijk in dienst komt.

Bij uitzenden

Bij uitzenden hoeft de werkgever alleen opdracht te geven aan het uitzendbureau. De werkgever geeft door welke vacature ingevuld moet worden. Het uitzendbureau verzorgt de vacature en de werving en selectie van werknemers.

Contracten en flexibiliteit

Bij payroll en uitzenden zijn er verschillende arbeidscontracten en juridische structuren betrokken. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

Bij uitzenden

Bij uitzenden is er spraken van de zogenaamde faseregeling. Dat wil zeggen dat er andere regels gelden voor uitzendkrachten dan werknemers die bij een payroll bedrijf gecontracteerd staan. Ben je werkzaam via een uitzendbureau dan is het mogelijk om vier jaar lang flexibele contracten te krijgen ook al werk je niet voor één en dezelfde werkgever.

Bij payrolling

Bij payrolling is de ketenregeling van toepassing en geldt dat je over een periode van drie jaar maximaal drie contracten kunt krijgen. Daarna moet het payrollbedrijf (en werkgever) je een vast contract aanbieden.

Arbeidsvoorwaarden en (branche)cao

Bij payrolling

Bij payroll geldt dat alle arbeidsvoorwaarden in het arbeidscontract overeenkomen met de cao en voorwaarden van de werkgever. Alle primaire arbeidsvoorwaarden, zoals beloning, toeslagen, vakantiegeld en vakantiedagen, worden dus overgenomen. De cao en de arbeidsvoorwaarden van de branche waarin de werkgever werkzaam moeten worden gehanteerd. Bij Payned gaan we nog een stapje verder. Zo hebben we een eigen pensioenregeling met gunstige voorwaarden.

Bij uitzenden

Bij uitzenden zijn de arbeidsvoorwaarden en cao van cruciaal belang. Uitzendkrachten vallen altijd onder de cao van het uitzendbureau, die specifieke regels en voorwaarden voor beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit regelt. Het basisloon, toeslagen, vakantiedagen en pensioenregelingen worden bepaald volgens deze cao. Uitzendkrachten hebben een flexibele arbeidsrelatie en dienen op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten. Daarom is het van belang om de specifieke cao van toepassing op hun situatie te kennen, aangezien deze kan variëren tussen uitzendbureaus en sectoren.

Verschillen uitzenden en payrolling

Juridische verantwoordelijkheid

Juridische verantwoordelijkheid bij payroll

Bij payrolling ligt de juridische verantwoordelijkheid anders dan bij uitzenden. Bij payrollen wordt het payroll bedrijf formeel aangemerkt als werkgever, terwijl de werknemer feitelijk werkzaam is bij de inlenende organisatie. De inlenende organisatie bepaalt de dagelijkse werkzaamheden en houdt toezicht, maar heeft niet de directe arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheid. De payrollonderneming verzorgt de loonadministratie, afdrachten van sociale premies en belastingen, en zorgt voor de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De inlenende organisatie draagt echter de operationele verantwoordelijkheid. De inlener is er voor verantwoordelijk voor het werk van de medewerker. Met andere woorden; de inlener zorgt voor een beschikbare arbeidsplaats voor de medewerker. Ook zorgt de inlener dat de medewerker zijn of haar uren kan werken. Bij de invulling van deze taak vervult de payroller geen rol.

Juridische verantwoordelijkheid bij uitzenden

Bij uitzenden ligt de juridische verantwoordelijkheid doorgaans bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau fungeert als formele werkgever van de uitzendkracht, beheert de loonadministratie, en draagt zorg voor arbeidscontracten en wettelijke verplichtingen. De inlenende organisatie is verantwoordelijk voor het toezicht op de dagelijkse werkzaamheden en het creëren van een veilige werkomgeving, maar de formele juridische band met de uitzendkracht blijft bij het uitzendbureau. Dit systeem biedt flexibiliteit aan werkgevers, maar het is essentieel om duidelijke afspraken te hebben tussen het uitzendbureau en de inlenende organisatie om eventuele juridische kwesties te voorkomen. In tegenstelling tot payrolling, is het uitzendbureau verantwoordelijk voor het werk van de medewerker. Het uitzendbureau ‘plaatst’ de medewerker op de plek waar het uitzendbureau de capaciteit van de medewerker kan gebruiken. Dit kan binnen het zelfde bedrijf zijn, maar ook daarbuiten. Deze primaire verantwoordelijkheid en beslissing neemt het uitzendbureau.

Vervangen personeel bij ziekte of vakantie

Vervangen van personeel bij payrolling

In geval van ziekte, vakantie of een andere langdurige afwezigheid van een medewerker ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor eventuele vervanging. De payroller zorgt dus niet voor vervanging, maar zal wel bij ziekte zorgen voor de opvolging van het verzuimbeleid.

Vervangen van personeel bij uitzenden

Bij uitzenden geldt dat je als werkgever het uitzendbureau kunt vragen om tijdelijk vervanging te zoeken als dat nodig is.

Salaris

Salaris bij payrolling

De medewerker die via payrolling in dienst is bij een werkgever krijgt betaald op basis van het, door de werkgever, bepaalde salaris. De payroller neemt de hoogte van dit salaris over. Bij payrolling kan er geen discriminatie zijn op arbeidsvoorwaarden of salaris.

Salaris bij uitzenden

Bij uitzenden geldt dat de werknemer, die in dienst is via het uitzendbureau, werkt op basis van de arbeidsvoorwaarden van het uitzendbureau. Zo is onder andere de pensioenobouw lager dan de pensioenopbouw van een payrollkracht. Daarnaast is er veel discussie over de beloning van uitzendkrachten. Vaak wordt voor hen een lager loon aangehouden dan vaste medewerkers in de zelfde functie

Indeling sectoren

Sector payrollbranche

Payrollbedrijven vallen onder sector 45 en betreft de handel.

Sector uitzendbranche

Uitzendbureaus vallen onder sector 52 en betreft de zakelijke dienstverlening.

Het verschil tussen sector 45 en sector 52 bij payrolling en uitzenden

In deze sector vallen bedrijven die diensten leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, zoals uitzendbureaus. Dit omvat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan andere bedrijven, het werven en selecteren van personeel en andere arbeidsmarktdiensten.

Bedrijven in sector 45 houden zich bezig met handelsactiviteiten, waaronder de koop en verkoop van goederen. In het geval van payrollbedrijven kan de sectorindeling in 45 betekenen dat ze als handelsbedrijven worden beschouwd vanwege de aard van hun dienstverlening aan andere bedrijven.
De sectorindeling heeft invloed op verschillende aspecten, waaronder de toepasselijke cao en premieafdrachten. Het is belangrijk om te weten tot welke sector een bedrijf behoort, omdat dit de regels en wetten bepaalt waaraan het moet voldoen. In dit geval kunnen uitzendbureaus bijvoorbeeld vallen onder de ABU-cao (sector 52) en payrollbedrijven onder een andere cao die specifiek is voor sector 45.

De sectorindeling wordt ook gebruikt voor premieafdrachten aan instanties zoals het UWV en de Belastingdienst. Het is essentieel voor werkgevers en werknemers om zich bewust te zijn van de geldende sectorindeling en bijbehorende regels om te voldoen aan de juiste wet- en regelgeving.

Een adviesgesprek aanvragen

Gratis en vrijblijvend

verschil in salaris tussen payroll en uitzenden

Verschillen binnen de payrollbranche

Nederland heeft een kleine groep payrollbureau’s die helemaal niets met de uitzendbranche te maken hebben. Maar is dat dan alles? Nee, nog niet. Binnen deze groep payrollbureau’s zijn ook weer verschillende cao’s van toepassing. Allemaal verschillend qua voorwaarden. Wanneer je payrolling overweegt, is het belangrijk om goed te kijken welke cao er wordt toegepast en wat de voorwaarden zijn. Zo kun je beoordelen of het payrollbureau echt wel zo interessant is, als je dacht. Wil je meer weten over de verschillende payroll bedrijven in Nederland? Dit hebben we natuurlijk voor je op papier gezet.

Uitzend-payroll, kan dat?

Misschien denk je er wel over om te starten met payrollen. Echter, de cao die een uitzendbureau toepast is niet geschikt voor je hele personeelsbestand. Deze is namelijk bedacht om ‘piek en ziek’ op te vangen, tijdelijk personeel dus. Bovendien is de uitzend-cao een stuk minder gunstig dan de meeste branche-cao’s. Dit zou betekenen dat je medewerkers benadeeld worden qua arbeidsvoorwaarden. Dit is natuurlijk hartstikke oneerlijk en ook nog eens heel risicovol!

Vrijblijvend contact opnemen

Je zit nergens aan vast, vragen is vrij

Uitzenden of payroll wat wordt het

Zijn er ook overeenkomsten tussen payroll en uitzenden?

Ja, die zijn er zeker. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker ziek wordt. Staat deze medewerker op de loonlijst van de payroller, dan is het payroll bedrijf verantwoordelijk voor de medewerker en zal de loondoorbetaling voor rekening nemen. Als werkgever loop je zo geen financieel risico. Bij uitzenden werkt dit min of meer hetzelfde. Zeker als het uitzendbureau aangesloten is bij de ABU of NBBU. Valt een via het uitzendbureau ingehuurde medewerker uit? Dan is het uitzendbureau sinds 1 juli 2023 bij ziekte verplicht tot doorbetaling van het loon.
Voor payroll en uitzenden geldt dat de verloning van de medewerker niet door de werkgever gedaan wordt.

Vrijblijvend een gesprek aanvragen

Wil je meer weten over payrolling, of ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen. Vraag dan een vrijblijvend gepsrek aan.

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten