In Nederland kennen we verschillende tegemoetkomingen voor werkgevers. Dit soort tegemoetkomingen zijn bedoeld om de werkgeverslasten te drukken. Deze regelingen moeten het aantrekkelijk maken om medewerkers in dienst te nemen.

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

Sinds januari 2017 kennen we het lage inkomensvoordeel. Destijds is deze regeling in het leven geroepen omdat besloten was het Wettelijk Minimumloon (WML) sneller te laten stijgen. Om werkgevers niet volledig te belasten met deze loonstijging is het LIV bedacht. Meer info over het LIV in deze blog.
De regels gaan vanaf 2024 veranderen.

  • Werkgevers krijgen geen tegemoetkoming meer voor medewerkers jonger dan 21 jaar die het WML verdienen. Het Jeugd-LIV komt te vervallen per 2024
  • Waar je in 2023 nog tegemoetkoming ontving voor de lonen in de range van 100% tot 125% van het WML, wordt die range beperkt naar 100% tot 104%.
  • Per 1 januari 2025 komt het LIV helemaal te vervallen.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Een loonkostenvoordeel ontvang je als werkgever, op het het moment dat je een medewerker in dienst neemt die valt onder de doelgroep van de Banenafspraak. De Banenafspraak is een bundeling van intenties en regelingen tussen de overheid, vakbonden en werkgevers. Het doel? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan een reguliere baan helpen.
Voor het in dienst nemen van mensen die gemiddeld lastiger een baan kunnen krijgen, ontvangt de werkgever een tegemoetkoming.
De regels om als werkgever loonkostenvoordeel te ontvangen, worden op een aantal punten verruimd.

  • ┬áZo wordt het vanaf 2026 mogelijk om een loonkostenvoordeel van de ene werkgever mee te nemen naar de andere. Net zo lang tot de maximale termijn van het loonkostenvoordeel is verstreken.
  • Aanvragen voor een loonkostenvoordeel verlopen vanaf 2026 alleen nog via het UWV. Dit moet het aanvragen duidelijker maken.
  • Het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte wordt eenvoudiger zodat meer werkgevers recht hebben op een loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel wordt afgebouwd voor mensen met een uitkering van 56 jaar of ouder. Voor deze groep is er in 2025 nog wel Voor deze groep wordt de regeling beperkt per 2025 en eindigt 2026.

Ben je werkgever en benieuwd welke tegemoetkomingen van toepassing zijn? neem contact met ons op en wij helpen je verder.
Gerelateerde blogberichten