Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel ingegaan. Het inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon.

Wanneer heb ik recht op het lage-inkomensvoordeel?

Je hebt recht op dit  inkomensvoordeel voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden. De werknemer:

  • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder.
  • heeft ten minste 1248 verloonde uren per jaar.
  • is nog niet de AOW-gerechtigd.

Hoeveel bedraagt het LIV voor 2020?

Voor werknemers die tussen de 100% en 125% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar. (LIV per werknemer per uur €0,51)

Hoeveel bedraagt het LIV voor 2021?

Voor werknemers die tussen de 100% en 125% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 960 per werknemer per jaar. (LIV per werknemer per uur €0,49)

Heb je vanaf 2018 voor de werknemer ook recht op een loonkostenvoordeel?
Wanneer het loonkostenvoordeel hoger of even hoog is als het LIV, krijg je alleen het loonkostenvoordeel. Is het LIV hoger, dan krijg je alleen dat uitbetaald.

Het jeugd-LIV

Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Deze tegemoetkoming komt er, omdat er met ingang van 1 juli 2017 een aantal dingen zijn veranderd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wat zorgt voor extra loonkosten voor werkgevers. Lees hiervoor de blog ‘ Belangrijke wijziging wettelijk minimumloon per 1 juli 2017’. Per 2024 wordt het jeugd-LIV overigens weer afgeschaft.

Wanneer heb ik recht op het jeugd-LIV?

Je hebt recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende voorwaarden. De werknemer:

  • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn/haar leeftijd.
  • is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar.

Heb je voor de werknemer ook recht op een loonkostenvoordeel?

Dan krijg je beiden uitbetaald. Dit is dus anders dan bij het LIV. Daar krijg je één van beiden uitbetaald.

Vraag je relatiebeheerder welk bedrag je ontvangt voor je medewerkers.

Meer weten? Vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten