Werkgeverslasten zijn de kosten die een werkgever (naast het loon) voor zijn medewerkers moet betalen. Er zijn twee soorten werkgeverslasten; verplichte en aanvullende werkgeverslasten.

Verplichte werkgeverslasten

Met werkgeverslasten worden vaak de verplichte kosten bedoeld die je betaalt boven op het loon. De vaste werkgeverslasten zijn:

 • Het vakantiegeld(minimaal 8 procent van het loon)

De loonheffingen:

 • Loonbelasting
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet(werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage Zorg­verzekeringswet)
 • Premie volks­verzekeringen(AOW, Anw en Wlz)
 • Premie werknemers­verzekeringen(WW, WAO, WIA en ZW)

De werkgever moet deze werkgeverslasten inhouden op het loon van de medewerkers. Vervolgens betaal jij als werkgever deze werkgeverslasten aan de Belastingdienst.

Aanvullende werkgeverslasten

Aanvullende werkgeverslasten zijn werkgeverslasten die afhankelijk zijn van de branche waarin iemand werkt. Ook in de cao en in het arbeidscontract kunnen voorschriften staan over aanvullende zaken die jij als werkgever moet ‘regelen’. Onderstaand een paar voorbeelden:

 • Secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld: bonussen, auto en/of telefoon van de zaak
 • Verzekeringen (denk aan personeels- en ziekteverzuimverzekering)
 • Pensioenregeling
 • Thuiswerkvergoeding

Vergeet niet de kosten mee te rekenen voor werkplekken, voor opleiding van medewerkers en andere kosten die gerelateerd zijn aan medewerkers.

Loon aan je medewerkers is belast met loonheffingen. Op basis van de werkkostenregeling zijn niet alle vergoedingen die je je medewerkers uitkeert, belast met loonheffingen.

Dingen die je onbelast mag vergoeden zijn bijvoorbeeld:

 • Kerstpakketten
 • Reiskosten
 • Bedrijfslunches
 • Opleidingskosten

Natuurlijk moet je bij deze onbelaste vergoedingen rekening houden met de regels binnen de werkkostenregeling. Ook hier kan Payned je bij helpen en hoef je hier niet naar om te kijken.

Uitbesteden
Wil jij als ondernemer liever geen zorgen maken over de lasten, dan is payrolling bij Payned een goede oplossing, want de administratieve kosten voor een medewerker kunnen behoorlijk oplopen, zonder dat je dat in de gaten hebt. Als ondernemer is het daarom verstandig om deze risico’s uit te besteden. Als ondernemer ben je een bedrijf gestart vanuit passie voor je vak. Echter met het succes van je bedrijf komen een hoop extra verantwoordelijkheden. Je kunt te maken krijgen met allerlei onverwachte kosten, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval of een zieke medewerker. Als je hier geen verzekeringen voor hebt, dan kan dat je veel geld kosten.
Risico's uitbesteden

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten