Op een jaaropgave staat onder ander wat de medewerker in dat jaar heeft verdiend. Heeft de medewerker in dat jaar meer werkgevers gehad, dan ontvangt de medewerker meerdere jaaropgaven.

Overzicht

Een jaaropgave is een overzicht van alle gegevens betreffende het loon van je medewerkers gedurende één kalenderjaar.

Wat moet er op een jaarovergave:

 • Het jaar waarover de medewerker loon kreeg
 • Het loon dat de medewerker verdiende in dat jaar
 • De belasting en premies die zijn ingehouden op het loon.
  Dit wordt loonheffing of ‘loonbelasting/volksverzekeringen’ genoemd.
 • De arbeidskorting waarmee rekening is gehouden bij de loonheffing
 • De onbelaste vergoeding(en) die je kreeg
  Bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. (Een werkgever is niet verplicht dit op de jaaropgaaf te zetten).

Loonheffingen

De term loonheffingen omvat loonbelastingen en premies die je als werkgever moet inhouden op het loon van je medewerkers. Het is dus eigenlijk een verzamelnaam. Als werkgever ben inhoudingsplichtig vanaf het moment dat je loon uitbetaalt. De werkgever betaalt de loonheffing namens de medewerker.

Loonheffingen zijn opgebouwd uit:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Loonbelastingen en premies volksverzekeringen, te weten:
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
Wat is een jaaropgave?
Een jaaropgave vermeldt de loon­gegevens van een medewerker in een bepaald jaar. De werknemer heeft daardoor een totaalplaatje van het inkomen dat de medewerker bij jou heeft verdiend. De bedragen op de jaaropgave gebruikt de medewerker bij de belastingaangifte.
Neem contact op

Wanneer ontvang mijn medewerker een jaaropgave?

Je moet de jaaropgave binnen een redelijke termijn verstrekken. De meeste werkgevers geven in januari of februari de jaaropgave over het afgelopen kalenderjaar. Als jouw medewerker in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag je de jaaropgave al eerder verstrekken, bijvoorbeeld bij de eindafrekening.

Payned help!

Wil jij als ondernemer liever bezig zijn met ondernemen? Wij snappen dat bij Payned.

Dus wil jij beter, eenvoudiger en zonder risico ondernemen, neem dan gerust contact op.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten