De meeste subsidies zijn gericht op mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. De overheid wil er met subsidies voor zorgen dat ze makkelijker een baan kunnen krijgen.

Voor werkgevers liggen hier financiële voordelen. In deze blog hebben we 4 subsidies voor je op een rij gezet.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Als werkgever kun je bij het aannemen van werknemers uit bepaalde doelgroepen een financieel voordeel krijgen. Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen:

  • Oudere werknemer

Als je iemand aanneemt die 56 jaar of ouder is en een uitkering heeft, dan kun je een vergoeding krijgen.

  • Arbeidsgehandicapte werknemer

Als je iemand aanneemt die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is of een WIA-uitkering had of heeft heb je ook recht op een vergoeding.

  • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Dit is iemand met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat.

Hoe hoog het loonkostenvoordeel is en hoe het werkt lees je in de blog ‘Het loonkostenvoordeel (LKV)’.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Met het lage-inkomensvoordeel (LIV) kun jij een vergoeding krijgen als je iemand in dienst neemt met een laag inkomen.

De hoogte van het LIV kan oplopen tot maximaal 2000 euro per werknemer, per jaar. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van het aantal werkuren van je werknemer en het gemiddelde uurloon van je werknemer.

Je komt in aanmerking voor LIV als een werknemer maximaal 125 procent van het minimumloon verdient. Daarnaast moet je werknemer minimaal 1248 verloonde uren in het jaar hebben en hij mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben.

Meer weten over het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Lees dan de blog ‘Het lage-inkomensvoordeel (LIV)’.

Proefplaatsing

Wil je een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte wel aannemen, maar eerst kijken of hij geschikt is voor een functie? Dan is proefplaatsing een mogelijkheid. Tijdens een periode van twee maanden behoudt de medewerker zijn/haar uitkering. Wat een proefplaatsing exact inhoudt lees je in onze blog ‘Proefplaatsing’ of op de website van het UWV.

Loondispensatie Wajongers

Wanneer je een Wajonger (jongere die door een ziekte of handicap moeilijk kan werken) aanneemt, kom je mogelijk in aanmerking voor loondispensatie. Dit betekent dat je slechts een deel van het salaris betaalt. Meer over loondispensatie voor Wajongers lees je op de website van het UWV.

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten