Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Wanneer heb ik recht op het loonkostenvoordeel?

Je hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die onder een van de onderstaande drie doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • werknemers met een arbeidshandicap
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Om het LKV te ontvangen heb je eerst een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig.

Je kunt 1 loonkostenvoordeel per medewerker krijgen. Wanneer je bijvoorbeeld een oudere werknemer in dienst neemt die arbeidsbeperkt is, dan krijg je daarvoor 1 LKV.

Hoeveel bedraagt het LKV

Dit hangt af van de doelgroep waarbij de werknemer hoort.

Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en max. € 6.000 per jaar
Werknemers met een arbeidshandicap € 3,05 per verloond uur en max. € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en max. € 2.000 per jaar
Recht op het lager-inkomensvoordeel?
Wanneer het loonkostenvoordeel hoger of even hoog is als het lage-inkomensvoordeel, krijg je alleen het LKV. Is het lage-inkomstenvoordeel hoger, dan krijg je alleen dat uitbetaald. Meer weten? Vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan!
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten