Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. De tekst in deze blog is daarom (deels) verouderd.
Gerelateerde blog over dit onderwerp is

https://payned.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/

Het Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Wanneer heb ik recht op het loonkostenvoordeel?

Je hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die onder een van de onderstaande drie doelgroepen valt:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)lkv
  • werknemers met een arbeidshandicap
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Om het LKV te ontvangen heb je eerst een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig.

Je kunt 1 loonkostenvoordeel per medewerker krijgen. Wanneer je bijvoorbeeld een oudere werknemer in dienst neemt die arbeidsbeperkt is, dan krijg je daarvoor 1 LKV.

Hoeveel bedraagt het LKV

Dit hangt af van de doelgroep waarbij de werknemer hoort.

Oudere werknemers (56 jaar en ouder) € 3,05 per verloond uur en max. € 6.000 per jaar
Werknemers met een arbeidshandicap € 3,05 per verloond uur en max. € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en max. € 2.000 per jaar

Recht op het lager-inkomensvoordeel?

Wanneer het loonkostenvoordeel hoger of even hoog is als het lage-inkomensvoordeel, krijg je alleen het LKV. Is het lage-inkomstenvoordeel hoger, dan krijg je alleen dat uitbetaald.

Meer weten? Vraag eens een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Gerelateerde blogs

2021 Tineke
Tineke Drost

Sinds augustus 2017 ben ik werkzaam bij Payned als medewerker financiële zaken. Dit houdt in dat ik onder andere zorg draag voor het verwerken van salarissen, de facturatie en bewaak dat processen soepel verlopen.

Ik werk ook veel samen met mijn collega’s van relatiebeheer die de personeel- en salarisadministratie verzorgen van verschillende ondernemers, dat samenwerken met andere afdelingen maakt mijn werk erg leuk & veelzijdig.

Voor vragen of afspraken omtrent de financiële zaken kunnen collega’s én ondernemers altijd bij mij terecht.

Nieuwsbrief

Deze blog interessant? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Vraag informatiegesprek aan

Payned payrolling blog

Waarom Payned payrolling?

  • NEN 4400-1 gecertificeerd
  • Heldere payroll tarieven
  • Ervaren adviseurs

Certificeringen

Stichting Normeringsarbeid VPO Vereniging Payroll Ondernemingen
Urgenda Samen Sneller Duurzaam

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan met een payroll adviseur »

© 2021 Payned payrolling