Wil je iemand met bijvoorbeeld een WAO-, WAZ-, WW-, WIA-, Ziektewet- of Wajong-uitkering in dienst nemen en weet u niet zeker of hij of zij wel geschikt is voor de desbetreffende functie? Dan kun je deze medewerker een proefplaatsing aanbieden.

Wat houdt een proefplaatsing in?

De naam ‘ proefplaatsing’ spreekt al redelijk voor zich. Een medewerker komt 2 maanden bij je ‘proef draaien’ en behoudt gedurende deze 2 maanden zijn uitkering. In deze periode hoef je hem of haar geen loon te betalen. De enige kosten voor jou als werkgever zijn de kosten voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor de medewerker.

Vaak is deze periode lang genoeg om te kijken of deze medewerker de juiste persoon is voor de door jou gevraagde functie. Belangrijk om te weten is dat je na de proefplaatsing géén proeftijd meer af mag spreken.

Medewerker met een WW-uitkering

Wanneer je een medewerker met een WW-uitkering op basis van een proefplaatsing aan wilt nemen, moet hij of zij minimaal 3 maanden werkloos zijn. Op deze manier kan er aangetoond worden dat de medewerker zonder hulp moeilijk aan werk kan komen.

Hiervoor geldt dan wél een uitzondering; een medewerker jonger dan 27 jaar, zonder startkwalificatie hoeft niet te voldoen aan het minimum van 3 maanden. (Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). Ook als de medewerker vóór zijn WW-uitkering langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen en niet meer in zijn oude functie kan werken geldt dit niet.

Mijn medewerker wordt ziek, wat nu?

Wanneer de medewerker ziek wordt tijdens de proefplaatsing, wordt deze verlengd met de tijd dat hij of zij ziek was. Bij 1 week ziekte wordt de proefplaatsing met 1 week verlengd. Bij 2 weken, wordt het 2 weken verlengd etc. Dit geldt overigens niet voor het opnemen van vakantie tijdens een proefplaatsing.

Na de proefplaatsing

Binnen dit gehele proces is er één heel belangrijke voorwaarde. Het is namelijk zo dat je de medewerker na de proefplaatsing een dienstverband aan moet bieden van minimaal 6 maanden met daarin minimaal het aantal uren die hij of zij gewerkt heeft tijdens de proefplaatsing.

Na de proefplaatsing komt Payned in beeld. Omdat wij onze medewerkers altijd een contract van een half jaar aanbieden zal de medewerker die uit een proefplaatsing komt ook een contract van een half jaar aangeboden krijgen. In dit contract vermelden wij uren waar de medewerker recht op heeft. Uiteraard mag je de medewerker altijd méér uren aanbieden.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten