Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. De tekst in deze blog is daarom (deels) verouderd.
Gerelateerde blog over dit onderwerp is

https://payned.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/

Korte onderwerpen met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid

Zoals al eerder aangekondigd zullen er een aantal onderwerpen, welke nu al zijn vastgelegd in de wet, gewijzigd worden. Het gaat hier om de Wet Werk en Zekerheid. De veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen; proeftijd, concurrentiebeding, uitsluiting loondoorbetalingsverplichting en ontslagroutes.

Wet Werk en Zekerheid; de veranderingen

ProeftijdWet werk en zekerheid

Op dit moment is het mogelijk om in een contract een proeftijd van een maand af te spreken. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om twee maanden proeftijd af te spreken.

Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid komt hier verandering in.

Vanaf 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om een proeftijd af te spreken wanneer het contract binnen 6 maanden ophoudt of nog eerder. Wanneer het om een contract voor 6 maanden of langer gaat, is dit wel mogelijk.

Concurrentiebeding

Met ingang van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015 is het in beginsel niet meer mogelijk om een concurrentiebeding in een bepaalde tijdscontract op te nemen. Wanneer u van plan bent dit beding op te nemen, dient dit beding schriftelijk goed gemotiveerd te zijn. U dient dan aan te geven waarom het noodzakelijk is om het beding op te nemen. De noodzaak om een beding op te nemen moet zijn gelegen in zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wanneer er geen motivering is, is het concurrentiebeding nietig. Overigens blijft het wel gewoon mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor onbepaalde tijd.

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan worden besloten om voor het eerste half jaar een uitsluiting loondoorbetalingsverplichting op te nemen. Op dit moment is het mogelijk om bij cao van deze termijn af te wijken. Een maximum duur is niet gegeven. Vanaf 1 januari a.s. zegt de wet dat deze onbeperkte afwijking niet langer mogelijk is. In heel specifieke gevallen bestaat er nog een afwijkingsmogelijkheid. Zo bestaat voor de uitzendsector nog de mogelijkheid om hier voor de eerste 78 weken van af te wijken.

Ontslagroutes

Vanaf 1 juli 2015 zullen de ontslagroutes gewijzigd worden. Als werkgever heeft u niet meer een keuze. Wanneer u een medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen en/of langdurige arbeidsongeschiktheid, kunt u terecht bij het UWV. Voor alle overige zaken, waaronder persoonlijke redenen, zult u naar de kantonrechter moeten. De wetgever wil hiermee het systeem eerlijker, eenvoudiger en rechtvaardiger maken.

Gerelateerde blogs

_DSF7937
Alice Nieuwboer

Met veel plezier verzorg ik samen met mijn collega’s de personeel- en salarisadministratie bij Payned voor ondernemers uit verschillende branches. Het persoonlijke contact met ondernemers en de medewerkers vind ik daarbij erg belangrijk.

Naast mijn werkzaamheden als relatiebeheerder houd ik me ook bezig op gebied van arbeidsrecht en ben ik me aan het verdiepen in de privacywetgeving. Graag help ik eenieder met lastige vraagstukken en dompel ik me onder in de wet- en regelgeving.

Mocht je vragen hebben, lastig of eenvoudig, neem dan gerust contact met mij op.

Nieuwsbrief

Deze blog interessant? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Vraag informatiegesprek aan

Payned payrolling blog

Waarom Payned payrolling?

  • NEN 4400-1 gecertificeerd
  • Heldere payroll tarieven
  • Ervaren adviseurs

Certificeringen

Stichting Normeringsarbeid VPO Vereniging Payroll Ondernemingen

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan met een payroll adviseur »

© 2021 Payned payrolling