Wat doet een payroller?

Een payroller ontzorgt. Dit terwijl jij ‘baas in eigen huis’ blijft en je volledig kan richten op de kernactiviteiten van jouw onderneming. Ondertussen zorgt de payroller voor de afhandeling van alle juridische –en administratieve zaken rondom de personele aangelegenheden van je bedrijf.

Een payroller ontzorgt

Een payroller neemt het volgende van je over:

  • Arbeidsrechtelijke risico’s (bij ziekte, ontslag, etc. van de medewerker)
  • Tijdrovende handelingen in de personeel- en salarisadministratie (als opstellen van jaaropgaven, het opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten, etc.)
  • De betalingen van de salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en de loonbelasting.

De payroller zorgt dus voor zaken waar als ondernemer veel tijd aan kwijt bent. Jij houdt meer tijd over voor zaken waar je echt goed in bent, ondernemen.

De payroller doet niet alles

Natuurlijk blijf je zelf gewoon verantwoordelijk voor belangrijke zaken.

Denk hierbij aan aan zaken als:

  • Het aannemen (werving & selectie) van nieuw personeel;
  • Het bepalen van de arbeidsvoorwaarden (zoals de hoogte van het salaris en de werktijden);
  • De periodieke functionering- en beoordelingsgesprekken.

Waar het op neer komt is dat je via de payroller in de gelegenheid wordt gesteld om zaken te doen met een professionele externe personeelsafdeling.

Wat doet een payroller
Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen