De werkkostenregeling (WKR) zorgt ervoor dat een werkgever onbelast vergoedingen, aan de medewerker kan geven, bijvoorbeeld kerstpakketten.

2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft voorgesteld de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Vrije ruimte

Binnen de werkkostenregeling behoort alles wat je aan een medewerker verstrekt of vergoedt tot het loon. Zo wordt een kerstpakket voor je personeel binnen de werkkostenregeling gezien als loon. Met de WKR heb je nu de beschikking over één vrije ruimte waarbinnen je vergoedingen en verstrekkingen van alle medewerkers kunt onderbrengen.

Voor 2020 en 2021 is de vrije ruimte extra verhoogd i.v.m. de coronacrisis. Blijft het totale bedrag onder de 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag je dat onbelast als vergoeding geven. Dit betekent dat je in de nieuwe situatie € 12.000 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van al jouw medewerkers samen € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt het percentage van 1,18%.

Grens vrije ruimte

De vrije ruimte kent een beperking die oneigenlijk gebruik hiervan moet voorkomen.

De gebruikelijkheidstoets bepaalt namelijk dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 2400 euro per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

Gerichte vrijstellingen

Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen zijn door de belastingdienst vrijgesteld. Deze gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van je vrije ruimte en kunnen dus ook onbelast vergoed worden. De volgende zaken vallen onder de gerichte vrijstellingen: kilometervergoeding (tot 19 cent per kilometer), zakelijke overnachtingen, treinkaartjes, laptops, cursussen en opleidingen en maaltijden bij overwerk.

Vergoeding buiten vrije ruimte
Wanneer het bedrag aan vergoedingen boven de vrije ruimte komt, geef je meer uit dan de norm. Over dit deel moet dan belasting betaald worden. Dit is veel belasting, aangezien dit in de vorm van een eindheffing van 80 procent is.
Neem contact op

Nihil waardering

Nihil waardering wordt gezien als vergoeding voor voorzieningen op de daadwerkelijke werkplek. Dit gaat niet ten koste van de vrije ruimte en hier hoeft ook geen belasting over betaald te worden. Wat belangrijk is bij nihil waarderingen, is dat het wel om loon in natura moet gaan en niet om vergoedingen in geld. Voorbeelden van nihil waarderingen zijn: inrichting van de werkplek, apparatuur, smartphones, bedrijfskleding, Arbovoorzieningen en consumpties.

Wil je meer informatie over de werkkostenregeling (WKR) of weten wat Payned voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact op.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten