Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers geven. Je mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben.

 

Vrije ruimte

Binnen de werkkostenregeling behoort alles wat je aan een werknemer verstrekt of vergoedt tot het loon. Het gaat dan niet alleen om loon in geld, maar ook om loon in natura. Zo wordt een kerstpakket voor je personeel binnen de werkkostenregeling gezien als loon.

Met de WKR heb je nu de beschikking over één vrije ruimte waarbinnen je vergoedingen en verstrekkingen van alle werknemers kunt onderbrengen.

Je mag onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag onder 1,2%* blijft van de loonsom van al je medewerkers samen. Dit is de vrije ruimte. Let wel op, want als het bedrag van de vergoedingen boven die grens komt, moet je over dat extra bedrag 80% belasting betalen.

 

* In het jaar 2018

Beperking vrije ruimte

De vrije ruimte kent een beperking die oneigenlijk gebruik hiervan moet voorkomen. De gebruikelijkheidstoets bepaalt namelijk dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De fiscus gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 2400 euro per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

Gerichte vrijstellingen WKR

Onder voorwaarden gaan bepaalde vergoedingen niet ten koste van uw vrije ruimte. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van vergoedingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt in de werkkostenregeling. Het overzicht vind je in het handboek loonheffingen welke je kunt downloaden op de website van de belastingdienst.

Noodzakelijkheids-criterium werkkostenregeling

Voor bepaalde producten, zoals tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kun je belastingvrij geven als je deze nodig vindt voor het werk.

Nihilwaarderingen werkkostenregeling

Een aantal voorzieningen op de werkplek gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Deze krijgen een nihilwaardering. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van alle loon in natura waarvoor een nihilwaardering geldt in de wkr.

Voordat je tot schenking overgaat, is het verstandig om Payned om advies te vragen. Wij kijken dan of de schenkingen die je wilt doen, onder de criteria vallen. Neem hiervoor contact met ons op!

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten