Als werkgever mag jij een proeftijd afspreken met je medewerker. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst mag deze proeftijd maximaal 1 maand of 2 maanden duren.

Kennismaking

Een proeftijd is een soort periode waar jij als bedrijf kennis gaat maken met je medewerker en andersom. Tijdens deze periode is het mogelijk dat jij of je medewerker de arbeidsovereenkomst direct opzeggen.

De proeftijd start op de dag dat je medewerker begint met werken. Start je medewerker bijvoorbeeld op 1 maart, dan eindigt de proeftijd op 31 maart. Werkt je medewerker vanaf 15 juli bij jouw bedrijf? Dan eindigt de proeftijd op 14 augustus.

Een proeftijd is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd. Meestal is de proeftijd schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, maar dit kan ook in een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) staan of het is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Een mondelinge afspraak over de proeftijd is dus niet geldig.

Duur van de proeftijd

De maximale duur van de proeftijd hangt af van het soort arbeidsovereenkomst.

De proeftijd duurt maximaal één maand bij:

  • Een tijdelijk arbeidsovereenkomst met de duur van 6 maanden, maar korter dan 2 jaar;
  • Een tijdelijk arbeidsovereenkomst zonder einddatum.

De proeftijd duurt maximaal twee maanden bij:

  • Een vast dienstverband;
  • Een tijdelijk arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer.

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) mag schriftelijk worden afgeweken van de duur van de proeftijd, zolang deze maar niet langer is dan twee maanden.

Ontslag in de proeftijd
Zowel jij (werkgever) als de medewerker mogen in de proeftijd de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact op

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten