In een huishoudelijk reglement staan bedrijfsregels en algemene afspraken voor het personeel. Een huishoudelijk reglement zijn regels die voor alle medewerker(s) gelden, deze afspraken komen niet voor in de arbeidsovereenkomst.

Opstellen huishoudelijk reglement voor personeel

Als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst is het mogelijk om in een huishoudelijk reglement de nodige informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen je bedrijf te verduidelijken, wat verwacht jij van je medewerker(s) en aan welke regels dienen ze zich te houden. Zo weet je wat je aan elkaar hebt en kan je goed en prettig met elkaar samenwerken.

Standaard huisregels zijn bijvoorbeeld ziekmelden, bedrijfskleding, eten en drinken tijdens werk en persoonlijke hygiëne. Deze regels staan vaak vermeldt in het huishoudelijk reglement. Hieronder de volgens Payned de belangrijkste regels voor het opstellen van een huishoudelijk reglement:

  • Werktijden, ziekmelding, telefoongebruik;
  • Eten, drinken, roken en (persoonlijke) hygiëne;
  • Arbeidsvoorwaarden (indien geen cao voor jouw bedrijf van toepassing is);
  • Omgang, gedragscode en camerabewaking;
  • Diefstal en fraude door de medewerker.

Huishoudelijk reglement voor mijn personeel

Een huishoudelijk reglement voor je personeel is een mooie aanvulling op de toegepaste cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Maar heeft jouw bedrijf geen cao, dan is het verstandig om ook arbeidsvoorwaarden op te nemen in het huishoudelijk reglement.

Het maken van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel handig. Zo weet iedereen binnen het bedrijf waar hij/zij aan toe is. Een huishoudelijk reglement bestaat uit afspraken tussen de werkgever en medewerker(s).

Ben je geïnteresseerd in een huishoudelijk reglement, dan helpt Payned je hier graag bij. Voor meer informatie, neem dan contact op met je relatiebeheerder.

Huishoudelijk reglement voor personeel

Een huishoudelijk reglement voor personeel, ook wel bekend als een personeelshandboek of bedrijfsreglement, is een document dat de interne regels en voorschriften van een organisatie beschrijft. Het heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen aan medewerkers over de gedragsnormen, procedures en verwachtingen binnen de organisatie. Hier zijn enkele typische zaken die je in een huishoudelijk reglement voor personeel kunt opnemen:

Algemene bedrijfsinformatie

Inleiding over het bedrijf, missie, visie en kernwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

Werkuren, overuren, pauzes, verlofregelingen, en andere arbeidsvoorwaarden.

Gedragscode

Gedragsregels en ethische normen die van medewerkers worden verwacht.

Disciplinaire maatregelen

Procedures en mogelijke sancties in het geval van wangedrag of schending van regels.

Veiligheid en gezondheid

Richtlijnen met betrekking tot veiligheidsvoorschriften en gezondheidsmaatregelen op de werkplek.

Gebruik van bedrijfsmiddelen

Regels met betrekking tot het gebruik van bedrijfseigendommen, zoals computers, telefoons en voertuigen.

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Informatie over hoe de privacy van medewerkers wordt beschermd en de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens wordt gehandhaafd.

Aanspreekpunten

Contactgegevens van belangrijke personen binnen de organisatie voor vragen of problemen.

Training en ontwikkeling

Beleid met betrekking tot opleidingen, bijscholing en loopbaanontwikkeling.

Communicatie

Informatie over interne communicatiekanalen en hoe medewerkers op de hoogte worden gehouden van bedrijfsaankondigingen en nieuws.

Naleving van wet- en regelgeving

Verwijzing naar relevante wet- en regelgeving en de verplichting van medewerkers om zich hieraan te houden.

 

Duidelijkheid voor het personeel

Een goed huishoudelijk reglement biedt niet alleen helderheid aan medewerkers, maar het kan ook bijdragen aan een consistente en professionele werkomgeving. Het is belangrijk dat het reglement regelmatig wordt bijgewerkt om te blijven voldoen aan veranderingen in de organisatie en wetgeving.

Sinds april 2023 spring ik ‘s ochtends op de fiets om naar Payned te gaan.

Hier vervul ik de rol als assistent relatiebeheer. Ik ben begonnen met mijn eigen klantenportefeuille en daar hou ik de personeels-en salarisadministratie van bij. Ook krijgen we overdag veel telefoontjes met uiteenlopende vragen.  Het is interessant om voor de klanten en medewerkers vragen uit te zoeken en opdrachten voor ze uit te mogen voeren. Voor nu al veel afwisselende taken en ik ben benieuwd wat er in de toekomst allemaal nog bij gaat komen. Het is fijn om in dit gezellige team te mogen werken en elke dag leer ik ontzettend veel.

Sanne Kuiper

Relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten