Het STAP-budget is een subsidie in de kosten voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Medewerkers mogen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Medewerkers en werkzoekenden mogen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Meer kansen ontwikkelen

Met het geld uit het STAP-budget kan je een cursus, training of opleiding volgen. De overheid wil met het budget medewerkers de mogelijkheid bieden om zich meer te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werk verandert snel. Steeds meer werk is digitaal, hierdoor komen er nieuwe banen bij en andere banen verdwijnen. Medewerkers krijgen de kans om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Neem contact op

Aanvragen?

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je:

  • Je leeftijd is tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd
  • Je werkt in loondienst
  • Je bent een burger van de EU
  • De afgelopen twee jaar ben je minstens zes maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest
  • In het jaar van aanvraag heb je niet eerder een STAP-budget hebt ontvangen
  • Je ontvangt momenteel geen studiefinanciering, een lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen

De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) houdt een register (scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Het budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Bij vragen of opmerkingen, mail of bel mij gerust.

Neem contact op

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten