Iedereen die in Nederland woont of werkt of hier vandaan inkomen heeft, is verplicht over zijn of haar inkomsten belasting te betalen. Het is helaas niet anders. Gelukkig kun je over een gedeelte van die belasting een korting krijgen. Dit noemen we loonheffingskorting. Maar heb je in alle gevallen recht op deze korting, kortom, heb je recht op loonheffingskorting ja of nee? We leggen het graag aan je uit.

Loonheffing voor werkgevers

‘Wanneer moet ik de loonheffingskorting toe laten passen en wanneer niet?’  

‘Wat voor verschil maakt de loonheffingskorting op mijn netto salaris?’

Zomaar twee belangrijke vragen van medewerkers. Niemand wil immers te veel belasting betalen en al helemaal geen naheffing krijgen van de belastingdienst.

Ook voor een werkgever zijn deze vragen niet geheel onbelangrijk. De loonheffingskorting bepaalt het verschil tussen het bruto en nettoloon en is dan ook een reden waarom het niet verstandig is om netto loonafspraken te maken met uw medewerkers.

Wat is loonheffing?

Loonheffing is een heffing die je moet betalen over je loon. Deze heffing moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Iedere werkende Nederlander heeft recht op loonheffingskorting.

Deze heffingskorting is een korting op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting over je loon te betalen. Als je in loondienst bent, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting. Deze korting noemen wij de loonheffingskorting. Deze korting kun je niet in alle gevallen toepassen. De loonheffingskorting wel of niet toepassen kunnen we eenvoudig uitleggen.

Loonheffingskorting WEL toepassen

Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever (in dit geval Payned) of uitkeringsinstantie waarvan je het meeste loon ontvangt. Jij betaalt dan minder belasting, en houdt netto meer loon over.

Je kunt dit aangeven op het inschrijfformulier die je ontvangt als je in dienst treedt bij Payned.

Loonheffingskorting NIET toepassen

Heb je meerdere werkgevers? Of ontvang je een uitkering en heb je daarnaast een baan? Dan kun je maar bij één werkgever de heffingskorting toepassen. Doe dit bij de werkgever waar je het meest verdient. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting. Je moet dan achteraf extra belasting betalen.

Mocht je de loonheffingskorting willen wijzigen, dan kun je dit d.m.v. het formulier loonbelastingverklaring aan ons doorgeven.

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten