Wij hebben voor het jaar 2023 een overzicht gemaakt van alle feestdagen.

Feestdagen

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor medewerkers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Of een medewerker vrij is staat vast in het arbeidscontract of toepasselijke cao. Daarin is overeengekomen op welke officiële feestdag de medewerker een vrije dag heeft.

 

Een officiële feestdag die is aangemerkt als een vrije dag wordt niet in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen van de medewerker.

Loon doorbetalen?

Ook over het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen is niets wettelijk geregeld. Net zo als over mogelijke toeslagen op het uurloon van medewerkers die tijdens de feestdagen werken. Ook deze zaken worden in de cao of het arbeidscontract vastgelegd.

Er zijn natuurlijk steeds meer sectoren waarin gewoon gewerkt wordt op officiële feestdagen. Denk aan de zorg, supermarkten en de bezorgers van pakketten en maaltijden. Deze medewerkers zijn niet vrijgesteld van werk. Vaak is er in de toepasselijke cao opgenomen dat de medewerker recht heeft op een compensatie als hij moet werken op een feestdag.

Feestdagen en payroll
Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 krijgt een medewerker die op payrollbasis wordt ingeleend dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die in dienst zijn bij de inlener. Ook als het gaat om de bij de inlener geldende vakantiedagen en verlofregeling tijdens officiële feestdagen.
Invoering van de WAB

De officiële feestdagen van 2022 in Nederland:

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024

Goede vrijdag: vrijdag 7 april 2023

Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023

Koningsdag: donderdag 27 april 2023

Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023

Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023

Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

 

Meer weten over verlof en loondoorbetaling bij officiële feestdagen? Neem contact met ons op.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten