In 2022 vallen de officiële feestdagen in december veelal in het weekend. Veel van onze feestdagen worden nationaal erkend.

Feestdagen

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor medewerkers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Of een medewerker vrij is staat vast in het arbeidscontract of toepasselijke cao. Daarin is overeengekomen op welke officiële feestdag de medewerker een vrije dag heeft.

 

Een officiële feestdag die is aangemerkt als een vrije dag wordt niet in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen van de medewerker.

Neem contact op

Loon doorbetalen?

Ook over het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen is niets wettelijk geregeld. Net zo als over mogelijke toeslagen op het uurloon van medewerkers die tijdens de feestdagen werken. Ook deze zaken worden in de cao of het arbeidscontract vastgelegd.

Er zijn natuurlijk steeds meer sectoren waarin gewoon gewerkt wordt op officiële feestdagen. Denk aan de zorg, supermarkten en de bezorgers van pakketten en maaltijden. Deze medewerkers zijn niet vrijgesteld van werk. Vaak is er in de toepasselijke cao opgenomen dat de medewerker recht heeft op een compensatie als hij moet werken op een feestdag.

Neem contact op
Feestdagen en payroll
Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 krijgt een medewerker die op payrollbasis wordt ingeleend dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die in dienst zijn bij de inlener. Ook als het gaat om de bij de inlener geldende vakantiedagen en verlofregeling tijdens officiële feestdagen.
Invoering van de WAB

De officiële feestdagen van 2022 in Nederland:

Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022

Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022

Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022

Koningsdag: woensdag 27 april 2022

Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022

Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022

Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022

Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

 

Meer weten over verlof en loondoorbetaling bij officiële feestdagen? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten