In de drukte van alledag schieten sommige zaken er wel eens bij in. Zeker als het goed gaat met het bedrijf en de medewerkers, wordt er niet altijd aan gedacht om eens met de medewerker te bespreken hoe het op de werkvloer gaat. Toch is het belangrijk om een aantal keren per jaar met je medewerker een gesprek in te plannen. Er zijn verschillende soorten gesprekken. Maar wat bespreek je nou in welk gesprek?

Functionerings-gesprek

In een functioneringsgesprek bespreek je samen met de medewerker hoe hij/zij functioneert. Jij bespreekt jouw op -en aanmerkingen en de medewerker bespreekt zijn/haar op -en aanmerkingen. Op deze manier communiceer je samen wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Een goed functioneringsgesprek motiveert en bevordert de samenwerking. Om je hiermee op weg te helpen heeft Payned een ‘format functioneringsgesprek’ gemaakt.

Beoordelingsgesprek

In een beoordelingsgesprek ga je de medewerker beoordelen. Hierin komen onder andere de gemaakte afspraken uit het functioneringsgesprek naar voren. Een beoordelingsgesprek kan helpen bij het verbeteren van de productiviteit van de medewerker, wat weer ten goede komt van het bedrijf. Ook hier heeft Payned een ‘format beoordelingsgesprek’ voor opgesteld.

Jaargesprek

Naast de functionerings- en beoordelingsgesprekken is het verstandig om tijdig een gesprek met de medewerker in te plannen wanneer het contract ten einde loopt. We noemen dit ook wel een jaargesprek. Tijdens dit gesprek kun je aangeven of het contract wel of niet zal worden verlengd. Tevens bespreek je hoe het afgelopen jaar is verlopen. Alle bovengenoemde gesprekken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. We raden iedere ondernemer aan om Payned een kopie van deze gesprekken te overleggen. Op deze manier houdt Payned altijd een up-to-date dossier van jouw medewerker.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten