Vanaf 1 januari 2012 heeft Payned payrolling haar eigen bedrijfs-cao. De cao is gebaseerd op de voormalige payroll cao van de VPO die is komen te vervallen.

In dit artikel een samenvatting van een aantal belangrijke punten in de nieuwe cao, waaronder: de looptijd van de cao, verschillende contractmogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden.

 

Looptijd cao
De huidige Payned bedrijfs-cao loopt van 30 juni 2017 tot en met 31 december 2019.

Meerdere tijdelijke contracten mogelijk

In overleg met de vakbonden hebben we het mogelijk gemaakt om binnen een periode van 4 jaar meerdere tijdelijke contracten te bieden binnen de Payned bedrijfs-cao.

Zo is de kans verkleind dat medewerkers met een tijdelijk contract die nu verlengd moeten worden in een uitkeringssituatie terecht komen aanzienlijk verkleind.

Ook zien we een duidelijke ontwikkeling waarbij opdrachtgevers kiezen nog liever even een tijdelijk contract te bieden aan dezelfde medewerker; dan de overeenkomt te beëindigen en weer op zoek te gaan naar nieuwe arbeidskrachten.

 

Arbeidsvoorwaarden: minimaal ‘t zelfde, maar vrijwel altijd beter

Naast flexibiliteit zijn uitstekende arbeidsvoorwaarden voor de medewerker van het grootste belang.

Als het gaat om de primaire arbeidsvoorwaarden (beloning) dan geldt bij Payned dat de loontabellen en aanverwante vergoedingen direct worden overgenomen van de cao van het bedrijf waar we zaken mee doen.

Medewerkers blijven zo betrokken bij de branche waarin zij werkzaam zijn. Als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden dan is de Payned cao van toepassing. Deze kent prima zaken als een pensioenregeling met een zeer goede premieverdeling: 2/3 wordt betaald door Payned en slechts 1/3 door de medewerker.

Hieronder een complete samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten uit onze bedrijfs-cao:

 1. Looptijd: van 30 juni 2015 t/m 29 juni 2017
 2. Arbeidsverleden: wordt 1 op 1 overgenomen
 3. Contracten: 6 contracten in 4 jaar
 4. 1e contract nieuwe medewerker: geen uren, vrij oproepbaar gedurende 6 maanden
 5. Tijd tussen contracten: 6 maand (waarna de cyclus met bepaalde tijdscontracten opnieuw begint)
 6. 65+ medewerkers: 6 contracten in 4 jaar
 7. Beloning/salaris: conform cao opdrachtgever
 8. Vakantiegeld: conform cao opdrachtgever
 9. Vakantiedagen: conform cao opdrachtgever
 10. Loondoorbetaling bij ziekte: 1e 6mnd 100%, 2e 6mnd 90%, 3e 6mnd 80%, 4e 6 mnd 70%
 11. Wachtdagen bij ziekte: 1 (of geen in geval cao opdrachtgever hierin voorziet)
 12. Studenten/scholieren: speciale regeling
 13. Pensioen: STIPP plus regeling, gunstige premieverdeling 2/3 werkgever, 1/3 werknemer

In mijn rol als commercieel directeur ben ik eindverantwoordelijk voor het sales-team en alle commerciële zaken binnen het bedrijf. Weten wat er echt bij een ondernemer speelt, dat vind ik enorm belangrijk. Dat vormt de basis van een goed advies en een langdurige samenwerking.

Benieuwd geworden? Neem dan contact met mij op. Kwaliteit bewijst zichzelf!

Sander Bennink

Commercieel directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten