Vanuit de Arbeidstijdenwet zijn er verschillende regels omtrent de werk- en rusttijden van een medewerker bepaald. Hoe lang mag een medewerker per week werken? Hoeveel rust moet een medewerker nemen tussen het werken door? En vanaf welke leeftijd mag een medewerker aan het werk? Dit zijn zo een aantal vragen die we vaak horen van ondernemers. Hoe weet je waar je rekening mee moet houden?

We hebben hieronder een handig overzicht voor je waarin je deze regels terug kan vinden vanuit de Arbeidstijdenwet.

Overzicht Arbeidstijdenwet

Norm Burgerlijk Wetboek

Arbeidstijd Per dienst 12 uur
Per week 60 uur
Per week – per 4 weken Gemiddeld 55 uur
Per week – per 16 weken Gemiddeld 48 uur
Kinderen 13 en 14 jaar  

Per schooldag max. 0 uur

Per schoolweek max.12 uur

Per vrije dag max. 6 uur

15 jaar  

Per schooldag max. 2 uur

Per schoolweek max. 12 uur

Per vrije dag max. 8 uur

Jeugdigen 16 en 17 jaar  

Per schooldag max. 9 uur

(min schooluren)

Per schoolweek max. 45 uur

(min schooluren)

Per vrije dag max. 9 uur

Rusttijden Dagelijkse rust 11 uur (aaneengesloten)
(1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk i.v.m. de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden
Wekelijkse rust 36 uur (aaneengesloten) of 72 uur per 14 dagen (te splitsen in stukken van minimaal 32 uur)
Kinderen 13 en 14 jaar 14 uur aaneengesloten per dag
15 jaar 12 uur aaneengesloten per dag
Jeugdigen 16 en 17 jaar 12 uur aaneengesloten per dag
 

Pauze

 

Bij > 5,5 uur arbeid per dienst

 

30 minuten (eventueel 2 x 15 minuten)

Bij > 10 uur arbeid per dienst 45 minuten (eventueel 3 x 15 minuten)
Bij < 5,5 uur arbeid per dienst  

15 minuten¹

 

Jeugdigen 16 en 17 jaar Na 4,5 uur arbeid per dienst: minimaal 30 minuten (eventueel 2 x 15 minuten)
Per cao kunnen andere regels zijn afgesproken en is het mogelijk dat bovenstaande arbeidstijden afwijken.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten