Sinds 1 juli 2020 is het mogelijk dat partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De medewerker moet de verlofweken binnen 6 maanden na geboorte van het kind opnemen.

.

Aanvragen aanvullen geboorteverlof?

De medewerker heeft recht op aanvullend geboorteverlof mits het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren.

Je vraagt bij Payned aanvullend geboorteverlof aan. Dit kan minimaal 4 weken voordat je het verlof in wil laten ingaan. Je kunt dit aanvragen als je kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt.

Minimaal 4 weken voor je het wilt laten ingaan, moet je dat melden aan Payned. Dit doe je gemakkelijk door het sturen van een brief of e-mail.

Het is belangrijk voor Payned om het volgende te weten m.b.t. het aanvragen van aanvullend geboorteverlof:

  • Wanneer je het verlof wilt opnemen.
  • Hoeveel hele weken je verlof wilt aanvragen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.

Wat zijn de eisen?

Voor het opnemen van aanvullend geboorteverlof gelden onderstaande eisen:

  • Is het kind geboren op of na 1 juli 2020.
  • De medewerker heeft eerst standaard geboorteverlof opgenomen van 1 week.
  • De medewerker is de partner van de moeder van het kind.

Uitkering aan medewerker?

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten