‘Ik ben zwanger, wat moet ik allemaal regelen met mijn werkgever?’ Als je zwanger bent, is het belangrijk dat je dit tijdig doorgeeft aan je werkgever. Omdat Payned je juridisch werkgever is, dien je dit ook aan ons te melden.

Zwangerschapsverlof- en uitkering
Het is belangrijk dat je dit ruim op tijd aan ons doorgeeft. Je hebt wettelijk de plicht om uiterlijk 3 maanden voor de bevalling aan je werkgever te melden dat je zwanger bent. Zij vragen een uitkering voor je aan. Dit betekent dat je tijdens je zwangerschapsverlof gewoon doorbetaald krijgt. Voor het aanvragen van een uitkering, hebben we een zwangerschapsverklaring nodig van je verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Op de zwangerschapsverklaring staat dat je zwanger bent en wat je uitgerekende bevallingsdatum zal zijn. Payned heeft deze verklaring nodig om je zwangerschap te melden bij het UWV. Je zwangerschapsuitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering loopt altijd gelijk met het zwangerschapsverlof (ook als je eerder of later bevalt dan de uitgerekende datum) en gaat in tussen 6 en 4 weken vóór de uitgerekende datum. Je bepaalt zelf op welke dag binnen deze periode je de uitkering (en dus ook het verlof) laat ingaan. Overleg dit met je werkgever en geef dit minimaal 3 maanden van tevoren aan ons door.

Na de bevalling

Vanaf de dag van je bevalling gaat je verlof verder. Dit verlof en je zwangerschapsuitkering duren nog minimaal 10 weken.

Waarschijnlijk beval je eerder of later dan de uitgerekende datum.

  • Beval je later, dan is de einddatum van je zwangerschapsuitkering ook iets later. Je krijgt dan een nieuwe beslissing van het UWV met de definitieve einddatum van je uitkering.
  • Beval je vóór (of op) de uitgerekende datum? Dan verandert de einddatum van je zwangerschapsuitkering niet en krijg je dus ook geen brief van het UVW.
Ziek tijdens of na de zwangerschap
Ben je tijdens de zwangerschap of hierna ziek? Meld dit dan bij ons. Dit kan gevolgen hebben voor je verlof en/of uitkering.
Neem contact op

Kraamverlof partner

Kraamverlof is het recht op verlof dat je als partner hebt na de geboorte van je kind. In de cao die op jou van toepassing is, kan je het aantal dagen vinden waar je als partner recht hebt op kraamverlof.

Is er in de cao geen afspraak gemaakt over het aantal dagen kraamverlof, dan geldt de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Als partner heb je recht op 1 werkweek kraamverlof als je partner is bevallen.

Uiteraard wil je ook bij de bevalling aanwezig zijn, dan is het de bedoeling om calamiteitenverlof of kortverzuimverlof op te nemen.

Ouderschapsverlof

Ouders mogen tijdelijk minder gaan werken om extra aandacht te besteden aan de zorg van hun kind(eren). Deze uren worden niet doorbetaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Als ouder(s) heb(ben) je/jullie recht op 26 weken ouderschapsverlof, verdeeld over 12 maanden.

In principe neem je 1 jaar ouderschapsverlof op voor de helft van het aantal uren dat je per week werkt. De andere helft blijf je werken.

In overleg met je werkgever, kan hier ook een andere verdeling in gemaakt worden.

Mocht je nog andere vragen hebben betreffende je zwangerschap of een zwangerschapsuitkering aan willen vragen, neem dan gerust contact met ons op.

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Gerelateerde blogberichten