Wanneer één van je medewerkers arbeidsongeschikt raakt, is dit voor beide partijen natuurlijk vervelend. Daarom is het goed om te weten wat de verplichtingen zijn voor jou als ondernemer en voor Payned.

 

Verplichtingen Payned

Wanneer een medewerker door een lichamelijke of geestelijke beperking zijn of haar arbeid niet meer kan verrichten is hij of zij arbeidsongeschikt. De medewerker heeft na ziekmelding recht op een loondoorbetaling van tenminste 70 % van zijn of haar loon gedurende 2 jaar. Het percentage van loondoorbetaling verschilt per cao.

Payned is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte én voor het nakomen van de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is één van de grote voordelen om met Payned zaken te doen. Alle risico’s die verzuim met zich meebrengen liggen bij Payned. Zo heb je als ondernemer dus géén kosten voor de arbeidsongeschikte medewerker.

Wet Verbetering Poortwachter

Het doel van deze wet is het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA te beperken. De Wet Verbetering poortwachter verplicht de werkgever, werknemer en de arbodienst om zich te houden aan gedetailleerde regels tijdens het verzuim. Hierin staat welke handeling er moet gebeuren, door wie en na hoeveel weken. Wanneer de werkgever niet kan aantonen dat hij of zij zich voldoende heeft ingespannen voor het re-integratie proces, kan het de werkgever verplicht worden om langer loon door te moeten betalen.

Verplichtingen ondernemer

Jij als inlener bent verplicht om je medewerking te verlenen aan de re-integratie van de medewerker. Hiernaast dien je de adviezen op te volgen en na te leven die de Arbodienst opdraagt. Wanneer je niet (voldoende) meewerkt aan het re-integratieproces zal je aansprakelijk worden gesteld voor de schade hiervoor.

Het allerbelangrijkste is dat je medewerker op een goede manier weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Hier zullen wij samen met jou en je medewerker zorg aan dragen!

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust eens contact met ons op! Vraag ook eens een gratis adviesgesprek aan!

Met veel plezier verzorg ik samen met mijn collega’s de personeel- en salarisadministratie bij Payned voor ondernemers uit verschillende branches. Het persoonlijke contact met ondernemers en de medewerkers vind ik daarbij erg belangrijk.

Naast mijn werkzaamheden als relatiebeheerder houd ik me ook bezig op gebied van arbeidsrecht en ben ik me aan het verdiepen in de privacywetgeving. Graag help ik eenieder met lastige vraagstukken en dompel ik me onder in de wet- en regelgeving.

Mocht je vragen hebben, lastig of eenvoudig, neem dan gerust contact met mij op.

Alice Nieuwboer

Relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten