Wat zijn mijn verplichtingen als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid?

Wanneer één van je medewerkers arbeidsongeschikt raakt, is dit voor beide partijen natuurlijk vervelend. Daarom is het goed om te weten wat de verplichtingen zijn voor jou als ondernemer en voor Payned.

Wanneer een medewerker door een lichamelijke of geestelijke beperking zijn of haar arbeid niet meer kan verrichten is hij of zij arbeidsongeschikt. De medewerker heeft na ziekmelding recht op een loondoorbetaling van tenminste 70 % van zijn of haar loon gedurende 2 jaar.

Verplichtingen Payned

Payned is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte én voor het nakomen van de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit is één van de grote voordelen om met Payned zaken te doen. Alle risico’s die verzuim met zich meebrengen liggen bij Payned. Zo heb je als ondernemer dus géén kosten voor de arbeidsongeschikte medewerker.

Wet Verbetering Poortwachter

arbeidsongeschiktheid
Het doel van deze wet is het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA te beperken. De Wet Verbetering poortwachter verplicht de werkgever, werknemer en de arbodienst om zich te houden aan gedetailleerde regels tijdens het verzuim. Hierin staat welke handeling er moet gebeuren, door wie en na hoeveel weken. Wanneer de werkgever niet kan aantonen dat hij of zij zich voldoende heeft ingespannen voor het re-integratie proces, kan het de werkgever verplicht worden om langer loon door te moeten betalen.

Verplichtingen ondernemer

Jij als inlener bent verplicht om je medewerking te verlenen aan de re-integratie van de medewerker. Hiernaast dien je de adviezen op te volgen en na te leven die de Arbodienst opdraagt. Wanneer je niet (voldoende) meewerkt aan het re-integratieproces zal je aansprakelijk worden gesteld voor de schade hiervoor.

Het allerbelangrijkste is dat je arbeidsongeschikte medewerker op een goede manier weer zo snel en lang mogelijk aan het werk kan. Hier zullen wij samen met jou en je medewerker zorg aan dragen!

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp, neem dan gerust eens contact met ons op of vraag eens een gratis adviesgesprek aan!

Gerelateerde blogs

achtergrondje
Relatiebeheer

Relatiebeheer bij Payned betekent dat we het vaste aanspreekpunt zijn van een paar honderd bedrijven uit verschillende branches. Voor deze bedrijven zorgen we voor de juiste contracten en adviseren we in allerlei vraagstukken die voorbij komen in een arbeidsrelatie. Door het dagelijks contact ontstaat er een vertrouwensrelatie. Erg belangrijk want personeel is immers het hart van uw organisatie..

Nieuwsbrief

Deze blog interessant? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Vraag informatiegesprek aan

Payned payrolling blog

Waarom Payned payrolling?

  • Een eigen CAO
  • NEN 4400-1 gecertificeerd
  • Heldere payroll tarieven
  • Ervaren adviseurs
  • Justitie erkend

Certificeringen

Stichting Normeringsarbeid VPO Vereniging Payroll Ondernemingen
Justitie Erkend Beveiligingsbedrijf Urgenda Samen Sneller Duurzaam

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan met een payroll adviseur »

© 2017 Payned payrolling