Van Payned krijg je een loonstrook. Hierop staat een specificatie van jouw loon. Aan de hand van jouw loonstrook kan je controleren of je het juiste salaris hebt gekregen.

Waarom een loonstrook?
Een loonstrook is verplicht in Nederland zodat het loon wat je uit arbeid ontvangt, kan controleren, en kan checken of het ook daadwerkelijk klopt.
Neem contact op

Gegevens loonstrook

Op je loonstrook staan de volgende gegevens:

 • Je brutoloon;
 • De bedragen waaruit je brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld je basisloon en eventuele toeslagen;
 • het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die voor je gelden;
 • Je naam en de naam van Payned;
 • De periode waarvoor je betaald krijgt, bijvoorbeeld de maand juli;
 • Het aantal uren dat je werkt;
 • Of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst.
 • Of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is;

Afkortingen loonstrook

Je komt vast een hoop afkortingen tegen die je niet kent. Het is helemaal niet gek om aan je Payned te vragen wat iets betekent. Dit is de top 3 van veelvoorkomende lastige afkortingen:

 • WGA: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Als je arbeidsongeschikt raakt, heb je soms recht op een WGA-uitkering. Je betaalt premie zodat je er recht op hebt, mocht dat ooit nodig zijn.
 • ZVW: Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet aan de Belastingdienst. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage.
 • SVW: Het loon waarover je belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt.
Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?
Bij Payned ontvang één keer per week of één keer per 4-weken je loonstrook, dit is afhankelijk waarvoor de inlener heeft gekozen. Je krijgt in ieder geval een loonstrook bij je eerste salaris. We raden aan om je loonstrook goed te bekijken. Om te controleren of alles klopt, is het natuurlijk wel handig om te weten wat er precies staat.
Neem contact op

Klopt er iets niet op je loonstrook?

Denk je na het checken van je loonstrook dat er iets niet klopt of wil je graag weten wanneer jij je loon ontvangt? Neem gerust contact op of klik hier voor de salariskalender.

In de functie van relatiebeheerder en financiële zaken heb ik heel veel geleerd bij Payned payrolling. Sinds 2017 heb ik het financiële gedeelte overgedragen aan een collega en ben mij weer meer gaan concentreren op relatiebeheer.

Geesje Tempelman

Relatiebeheer en financiële zaken

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten