Vaak hoor je dat een ondernemer het niet zo nauw neemt met de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Sterker nog, de meeste mensen weten niet eens wat het verschil is tussen deze twee zaken. Wat is de waarde en waarom is het zo belangrijk voor de ondernemer en de medewerker? Laat ik eerst het verschil uitleggen tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek.

Het functioneringsgesprek

Bij een functioneringsgesprek wordt de medewerker niet beoordeeld. Het doel van een functioneringsgesprek is bekijken waar de functie nog beter kan worden vormgegeven waardoor er meer effectiviteit en efficiëntie kan worden behaald. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van maatregelen omtrent de invulling van:

  • Het takenpakket;
  • De benodigde tijd om het takenpakket tot uitvoer te brengen;
  • Of er voldoende middelen aanwezig zijn;
  • En welke informatie nodig is om de taken goed te kunnen uitvoeren.

Daarnaast wordt het welzijn van de medewerker meegenomen in het functioneringsgesprek. Nu klinkt dit heel zwaar, maar bespreek gewoon in hoeverre de medewerker een positief gevoel heeft bij het werk dat hij of zij doet. Bespreek of er bijvoorbeeld wat veranderd moet worden in de arbeidsomstandigheden van de medewerker.

Hoe een medewerker het werk uitvoert kan positief worden beïnvloed als de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerker goed is geregeld. Kortom, in een functioneringsgesprek proberen beide partijen (medewerker en ondernemer) tot het beste resultaat te komen.

Het beoordelingsgesprek

Bij een beoordelingsgesprek wordt de medewerker wél beoordeeld. Je beoordeelt de medewerker over een bepaalde periode. Er wordt dan gekeken naar:

  • De kwaliteit, hoe goed het werk gedaan wordt;
  • Kwantiteit, hoeveel werk een medewerker doet;
  • En de inhoud van het functioneren van de medewerker.

Een beoordelingsgesprek geeft de ondernemer de gelegenheid om feedback aan de medewerker en verbeterpunten mee te geven aan de medewerker. Een beoordelingsgesprek kan helpen bij het verbeteren van de productiviteit van de medewerker wat weer ten goede komt van het bedrijf.

In de praktijk

Doordat deze gesprekken, bij voorkeur eens per jaar plaatsvinden, is er voor beide partijen voldoende gelegenheid om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Het doel van deze gesprekken is altijd om beide partijen gemotiveerder te maken voor de samenwerking. In zo’n gesprek spreek je naar elkaar uit waar je in het aankomende jaar naartoe wilt werken. Vaak kan een opleiding of cursus hier een goed middel voor zijn. Voor de medewerker een prima gelegenheid om extra kennis te vergaren. Voor de ondernemer is het een mooi middel om te laten zien dat je in het personeel wilt investeren en dat je ze met specifieke kennis wilt behouden voor de organisatie.

Niet alleen voor het functioneren en de werksfeer in het bedrijf zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken belangrijk. In sommige cao’s worden medewerkers en ondernemers simpelweg verplicht om met elkaar de voortgang van het dienstverband te monitoren.

Wij adviseren ondernemers om een verslag van de gesprekken naar de medewerker en Payned te sturen. Wij slaan het document op in het dossier van de medewerker.

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je bijvoorbeeld weten hoe je zo’n gesprek het beste kunt aanpakken, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten