Als een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, kan dat de duur van de arbeidsongeschiktheid verkorten. Toch gebeurt dit maar zelden.

Uit onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft resultaten van een onderzoek m.b.t. het effect van vervroegde inzet van de arbeidsdeskundige bij re-integratie van zieke medewerkers gepresenteerd. Dit onderzoek moest uitwijzen of de meerwaarde van vervroegde inzet bij de re-integratie ook daadwerkelijk is gebleken.

Neem contact op

Wat is verzuim?

Verzuim houdt in dat een medewerker niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep maar dit kan ook langer duren.

Allereerst zal er geïnventariseerd worden wat de klachten zijn. Naar aanleiding hiervan zal er gekeken worden wat er eventueel gedaan kan worden om de medewerker zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. In sommige gevallen kan het ook beter zijn om gelijk de Arbodienst in te schakelen. Zij beschikken over de juiste medische kennis en weten als geen ander hoe bepaalde ziektes het beste te behandelen zijn en hoe (eventueel geleidelijk aan) werk hervat kan worden.

Nadat de medewerker zich heeft ziekgemeld bij de inlener, dient de medewerker zich ook ziek te melden bij Payned. Het is belangrijk om contact met de medewerker te houden over de veranderingen in het ziektebeeld of over het herstel. Op deze manier kunnen we signalen opvangen waar we de helpende hand in kunnen bieden. Immers, iedereen is erbij gebaat wanneer de medewerker weer lekker aan het werk kan.

Neem contact op

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven, bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie.

Hij/zij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en richt zich op de bevordering van re-integratie. Medewerkers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met hulp en planning terugkeren in de organisatie. De bedrijfsarts kan ook aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken.

Voorwaarden vroege inzet arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre een medewerker arbeid kan verrichten. Vervolgens wordt er besloten of een medewerker, al dan niet gedeeltelijk, in dienst blijft.

Voor een zinvolle vroege inzet van de arbeidsdeskundige noemen bedrijfsartsen onder andere de volgende voorwaarden:

  • Blijvende beperkingen;
  • Frequent verzuim;
  • Dreigend langdurig verzuim;
  • De bedrijfsarts moet er altijd bij betrokken zijn;
  • Aanwezigheid van een duidelijke prognose en/of redelijk stabiel ziektebeeld.
Aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten bij de inzet van een arbeidsdeskundige zijn dat de medewerker de eigen regie moet kunnen blijven houden en dat er voldoende afstemming en overleg is tussen Payned, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact op

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten