Als een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, kan dat de duur van de arbeidsongeschiktheid verkorten. Toch gebeurt dit maar zelden.

Uit onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft resultaten van een onderzoek m.b.t. het effect van vervroegde inzet van de arbeidsdeskundige bij re-integratie van zieke medewerkers gepresenteerd. Dit onderzoek moest uitwijzen of de meerwaarde van vervroegde inzet bij de re-integratie ook daadwerkelijk is gebleken.

Wat is verzuim?

Verzuim houdt in dat een medewerker niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep maar dit kan ook langer duren.

Allereerst zal er geïnventariseerd worden wat de klachten zijn. Naar aanleiding hiervan zal er gekeken worden wat er eventueel gedaan kan worden om de medewerker zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. In sommige gevallen kan het ook beter zijn om gelijk de Arbodienst in te schakelen. Zij beschikken over de juiste medische kennis en weten als geen ander hoe bepaalde ziektes het beste te behandelen zijn en hoe (eventueel geleidelijk aan) werk hervat kan worden.

Nadat de medewerker zich heeft ziekgemeld bij de inlener, dient de medewerker zich ook ziek te melden bij Payned. Het is belangrijk om contact met de medewerker te houden over de veranderingen in het ziektebeeld of over het herstel. Op deze manier kunnen we signalen opvangen waar we de helpende hand in kunnen bieden. Immers, iedereen is erbij gebaat wanneer de medewerker weer lekker aan het werk kan.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts geeft advies over preventiemaatregelen om ziekte te voorkomen. Zo kan hij handvatten geven, bijvoorbeeld in de vorm van organisatieadvies om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Daarnaast houdt de bedrijfsarts zich bezig met ziekteverzuim en re-integratie.

Hij/zij probeert het ziekteverzuim terug te dringen en richt zich op de bevordering van re-integratie. Medewerkers die (langdurig) ziek zijn geweest, kunnen met hulp en planning terugkeren in de organisatie. De bedrijfsarts kan ook aanstellingskeuringen uitvoeren om te testen of een potentiële werknemer geschikt is voor bepaalde taken.

Voorwaarden vroege inzet arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre een medewerker arbeid kan verrichten. Vervolgens wordt er besloten of een medewerker, al dan niet gedeeltelijk, in dienst blijft.

Voor een zinvolle vroege inzet van de arbeidsdeskundige noemen bedrijfsartsen onder andere de volgende voorwaarden:

  • Blijvende beperkingen;
  • Frequent verzuim;
  • Dreigend langdurig verzuim;
  • De bedrijfsarts moet er altijd bij betrokken zijn;
  • Aanwezigheid van een duidelijke prognose en/of redelijk stabiel ziektebeeld.
Aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten bij de inzet van een arbeidsdeskundige zijn dat de medewerker de eigen regie moet kunnen blijven houden en dat er voldoende afstemming en overleg is tussen Payned, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige. Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.
Neem contact op

Sinds april 2023 spring ik ‘s ochtends op de fiets om naar Payned te gaan.

Hier vervul ik de rol als assistent relatiebeheer. Ik ben begonnen met mijn eigen klantenportefeuille en daar hou ik de personeels-en salarisadministratie van bij. Ook krijgen we overdag veel telefoontjes met uiteenlopende vragen.  Het is interessant om voor de klanten en medewerkers vragen uit te zoeken en opdrachten voor ze uit te mogen voeren. Voor nu al veel afwisselende taken en ik ben benieuwd wat er in de toekomst allemaal nog bij gaat komen. Het is fijn om in dit gezellige team te mogen werken en elke dag leer ik ontzettend veel.

Sanne Kuiper

Relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten