Als je de ontwikkeling van je medewerkers wilt stimuleren, dan kan je overwegen een medewerker een opleiding te laten volgen op jouw kosten. Om ervan verzekerd te zijn dat je de vruchten plukt van deze investering, wordt er in de regel een studiekostenbeding met de medewerker overeengekomen.

Wat is het studiekosten-beding?

Op het moment dat jij de kosten draagt voor een opleiding van de medewerker, zal jij deze investering waarschijnlijk willen terugverdienen. Bij het vergoeden van de opleidingskosten zal je niet blij zijn als de medewerker na het afronden van de opleiding overstapt naar de concurrent. Om deze redenen worden tussen jou als werkgever en de medewerkers vaak afspraken gemaakt over de kosten van een opleiding. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of een afzonderlijke studieovereenkomst.

Vaak wordt dan een studiekostenbeding overeengekomen. Hierin staat beschreven dat de medewerker verplicht is om (een deel van) de door werkgever gemaakte studiekosten terug te betalen als de medewerker gedurende of binnen een bepaalde tijd na afronding van de opleiding de onderneming van werkgever verlaat.

Het studiekostenbeding is niet wettelijk geregeld. In de loop der jaren zijn er voorwaarden gesteld waaraan een studiekostenbeding moet voldoen. Hieronder de volgende eisen:

  • Het studiekostenbeding moet duidelijk aan de medewerker zijn uiteengezet en schriftelijk zijn overeengekomen;
  • Het moet duidelijk zijn wat de kosten van de opleiding zijn en onder welke omstandigheden deze kosten door de medewerker dienen te worden terugbetaald;
  • De terugbetalingsverplichting dient naar evenredigheid te verminderen bij het voortduren van de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding;
  • Voldoet een studiekostenbeding aan voornoemde voorwaarden, dan kunnen de opleidingskosten in de voorkomende gevallen van de medewerker worden teruggevorderd.

Voldoet een studiekostenbeding aan voornoemde voorwaarden, dan kunnen de opleidingskosten in de voorkomende gevallen van de medewerker worden gereclameerd. Met de realisering van de Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zullen er nieuwe regels gaan gelden voor het studiekostenbeding waardoor waarschijnlijk in sommige gevallen roet in het eten van jou als werkgever wordt gegooid.

Europese richtlijn ERT?

De Europese Richtlijn Transparante heeft als doel de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de EU te verbeteren en medewerkers minimumrechten te geven m.b.t. scholing. Een onderdeel hiervan is dat bepaalde scholing kosteloos moet worden gegeven door jou als werkgever. De Nederlandse overheid moet uiterlijk op 1 augustus 2022 deze Europese Richtlijn realiseren.

Het wordt de bedoeling dat werkgevers verplichte opleidingen kosteloos aan medewerkers moeten gaan aanbieden. Verder moet de scholingstijd als arbeidstijd worden aangemerkt en moet deze zoveel als mogelijk plaatsvinden tijdens de reguliere arbeidstijd.

Wat nu?
Alhoewel de Europese Richtlijn en het wetsvoorstel het afdwingen van een studiekostenbeding zullen belemmeren, is het vooralsnog verstandig om studiekostenbedingen overeen te komen. Uiteraard kunnen wij hiermee helpen! Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned voor jou kan betekenen, neem gerust contact met ons op.
Neem contact op

Vanaf 2000 heb ik een schat aan ervaring opgedaan in de payrollbranche. Als eindverantwoordelijke voor Payned payrolling vanaf 2007. Ik gebruik mijn kennis en ervaring om ondernemers te adviseren over hun personeelsbeleid en de mogelijkheden van payrolling hierin. Persoonlijk contact en een “handen uit de mouwen” mentaliteit spreken mij erg aan.Ook eens praten over wat payrolling voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Uiteraard geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen!

Rolf Tempelman

Algemeen directeur

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten