De regels voor oproepkrachten zijn per 1 januari 2020 veranderd. Hoe zit het eigenlijk met de opzegtermijn voor medewerkers met een oproepovereenkomst?

 

Wat is een oproepovereenkomst

De regels voor oproepkrachten zijn ingevoerd omdat de oproepkracht zoveel inkomensonzekerheid heeft dat van hem/haar niet verwacht mag worden dat hij/zij een maand opzegtermijn in acht neemt als hij een andere baan vindt.

Het gaat hierbij enkel en alleen om nul-urencontracten. De wet bepaalt namelijk dat deze oproeptermijn geldt als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd. Dat is alleen zo bij nul-urencontracten.

Laten we beginnen met de vraag ‘wat verstaat de wet onder een oproepovereenkomst?’ Van een oproepovereenkomst is sprake als:

  • De omvang van de arbeid niet is vastgelegd. als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of een jaar (mits loon gelijkmatig is verspreid).
  • Er schriftelijk is vastgelegd dat de werknemer de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen recht op loon heeft.
  • Voor de oproepwerknemer geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de termijn van oproepen die de werkgever in acht dient te nemen, dus van vier dagen of zoveel korter als rechtsgeldig in de cao is vastgelegd.

Nul-urencontract

Een nul-urencontract is bijna hetzelfde als elk ander arbeidscontract. Maar er is één belangrijk verschil:

  • in een 0-urencontract staat niet een vast aantal uren. De werkgever roept zijn/haar medewerker op als hij of zij wat extra hulp nodig heeft.

Dus het kan voorkomen dat de medewerker de ene week  20 uur werkt en de week erna maar 4 uur werkt.

Min-maxcontract

Een min-maxcontract is een combinatie tussen een contract met vaste uren en een oproepcontract. Dit houdt in dat je een minimum aantal vaste uren hebt (de min) en dat je als werkgever een medewerker maximum aantal extra uren kan oproepen (de max).

Is dit anders bij een contract met een minimaal aantal uren op jaarbasis?

Als er een oproepcontract wordt gegeven met bijvoorbeeld 12 uur op jaarbasis, dan geldt de normale opzegtermijn zoals die in de cao van de inlener staat en dus niet de eerder genoemde vier dagen.

Wil je meer weten hierover? Neem dan eens contact met ons op voor een gratis adviesgesprek!

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten