Krijg je als werkgever subsidie als je een Wajonger in dienst neemt? En wat komt er nog meer bij kijken?

Wat is Wajong?

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. De wet is voor jongeren met een beperking vanaf 18 jaar.

Door hun (chronische) ziekte of handicap kunnen zij minder makkelijk deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Daarom hebben zij recht op een uitkering. Deze bedraagt 75 procent van het minimumloon.

Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden met een arbeidsbeperking die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De overheid wil er met subsidies voor zorgen dat ze makkelijker een baan kunnen krijgen. Voor werkgevers liggen hier financiële voordelen.

Loondispensatie
Wanneer je een Wajonger (jongere die door een ziekte of handicap moeilijk kan werken) aanneemt, kom je mogelijk in aanmerking voor loondispensatie. Dit betekent dat je slechts een deel van het salaris betaalt.
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Goede arbeidskracht

Wajongers kunnen goede arbeidskrachten zijn. Wanneer je juiste begeleiding kan geven en kan kijken naar de mogelijkheden, dan kan hij/zij het werk verrichten wat bij hem/haar past.

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

In september 2021 ben ik begonnen als assistent relatiebeheerder. Dit houdt in dat ik de personeel- en salarisadministratie verzorg voor mijn klanten. Vooral de combinatie van het directe contact met mijn klanten en hun medewerker(s) en de administratieve afhandeling spreekt mij in het bijzonder aan. Daarnaast mag ik sinds kort meedraaien op de verzuim afdeling en hoop ik mijn collega’s hierin ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst. Het inleven in de situatie van de zieke medewerker en werkgever, en de belangen van de verschillende betrokkenen overzien is erg belangrijk. Doordat geen enkele ziekmelding hetzelfde is blijft de oplossing altijd maatwerk en dat is nou juist wat dit werk zo bijzonder maakt.

Mariska Camdzija

Relatiebeheer en verzuimbegeleiding

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten