Als werkgever loopt u het risico dat een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Op dat moment ligt het werk stil, maar het loon van de werknemer moet gewoon worden doorbetaald. Om de kosten hiervan te dekken sluiten veel ondernemers een verzuimverzekering af.

Wat moet de medewerker weten?

Afhankelijk van de cao waar u onder valt, kan het inkomen van de medewerker dalen als hij/zij ziek wordt. Als het inkomen met 30% daalt bij ziekte, kan dat voor veel medewerkers problemen opleveren. Daarom is het voor een medewerker van belang om te weten wat er bij ziekte aan hem/haar wordt uitgekeerd.

Zet daarom in de arbeidsovereenkomst hoeveel procent de medewerker doorbetaald krijgt en of er bijvoorbeeld een wachtdag van toepassing is. Zo voorkomt u vervelende discussies.

Premie en voorwaarden

Een verzuimverzekering dekt de personeelskosten als uw medewerker ziek wordt. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de eerste twee jaar van ziekte minimaal 70% van het salaris door te betalen.

In veel cao’s is zelfs afgesproken dat tot 100% van het salaris doorbetaald moet worden. Een verzuimverzekering kan daarom van groot belang zijn om de kosten te beperken.

Bij ziekte betaalt de verzekering niet direct uit. Er is eigenlijk altijd een eigen risico van toepassing. Dit verschilt van één week tot enkele maanden. Dit betekent dat de verzekering de eerste weken van ziekte niet betaald maar de werkgever het salaris gewoon moet doorbetalen. Vanzelfsprekend heeft een hoog eigen risico invloed op de premie.

Kijk ook goed wát nu precies verzekerd is. Is alleen het salaris van de medewerker gedekt of ook alle werkgeverslasten? Ook hierbij geldt; hoe minder u verzekert des te goedkoper de verzekering.

Of… Alle personele risico’s uitbesteden
Aan een payrollbedrijf zoals Payned bijvoorbeeld. Door te gaan payrollen zet u onder andere deze verantwoordelijkheid buiten de deur. Een payrollbedrijf betaald de medewerkers precies volgens de cao door. Bovendien heeft u géén eigen risico bij ziekte en heeft u zeker weten geen personeelskosten totdat de medewerker weer aan het werk kan.
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Sinds april 2023 spring ik ‘s ochtends op de fiets om naar Payned te gaan.

Hier vervul ik de rol als assistent relatiebeheer. Ik ben begonnen met mijn eigen klantenportefeuille en daar hou ik de personeels-en salarisadministratie van bij. Ook krijgen we overdag veel telefoontjes met uiteenlopende vragen.  Het is interessant om voor de klanten en medewerkers vragen uit te zoeken en opdrachten voor ze uit te mogen voeren. Voor nu al veel afwisselende taken en ik ben benieuwd wat er in de toekomst allemaal nog bij gaat komen. Het is fijn om in dit gezellige team te mogen werken en elke dag leer ik ontzettend veel.

Sanne Kuiper

Relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten