Helaas kan het voorkomen dat je als ondernemer een conflict krijgt met een medewerker. Een conflict kan verschillende oorzaken hebben. Maak de situatie bespreekbaar op het moment dat het tussen jou en je medewerker moeizaam loopt.

Beëindiging?

Niet elk conflict leidt direct tot een beëindiging van de samenwerking. Beëindiging is pas het laatste redmiddel van een conflict. Er zal eerst duidelijk moeten worden aangetoond dat de ondernemer samen met de medewerker heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen. Hiervoor is dossiervorming van groot belang.

De ondernemer neemt bij een conflict meestal het voortouw. Zorg voor een tijdige aanpak en stel de feiten vast. Ga in gesprek met de medewerker. Wanneer de ondernemer het probleem met de medewerker niet kan oplossen, kan er een onafhankelijke conflictbemiddelaar worden ingeschakeld (mediation). Hierbij kan worden voorkomen dat het uitloopt op een rechtszaak.

Dossieropbouw

Voordat je een onafhankelijke conflictbemiddelaar in zet is het van belang dat er een dossier is opgebouwd van de medewerker.
Dossieropbouw is in deze noodzakelijk om duidelijk te maken dat:

  • Beide partijen inspanningen hebben verricht om te komen tot verbetering;
  • Het al een lange tijd speelt;
  • De medewerker een kans heeft gekregen om er samen met jou uit te komen;
  • Jij er van jouw kant alles aan hebt gedaan om het conflict aan te pakken.

De bemiddelaar zal een traject voorstellen waarbij de ondernemer en medewerker samen inzet moeten tonen om tot een oplossing te komen. Uiteraard is het niet verplicht om hieraan mee te werken maar dit kan negatieve gevolgen hebben. In het ergste geval kan het tot een rechtszaak leiden.

Wanneer de ondernemer en de medewerker onderling besluiten om de samenwerking te beëindigen zal er een beëindigingsovereenkomst worden opgemaakt. Bemiddeling hierbij hoeft niet perse noodzakelijk te zijn.

Met veel plezier verzorg ik samen met mijn collega’s de personeel- en salarisadministratie bij Payned voor ondernemers uit verschillende branches. Het persoonlijke contact met ondernemers en de medewerkers vind ik daarbij erg belangrijk.

Naast mijn werkzaamheden als relatiebeheerder houd ik me ook bezig op gebied van arbeidsrecht en ben ik me aan het verdiepen in de privacywetgeving. Graag help ik eenieder met lastige vraagstukken en dompel ik me onder in de wet- en regelgeving.

Mocht je vragen hebben, lastig of eenvoudig, neem dan gerust contact met mij op.

Alice Nieuwboer

Relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten