Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Eén van de wetswijzigingen die hiermee gepaard is gegaan is de zogenaamde aanzegtermijn. In deze blog vertel ik meer hierover.

Wat is een aanzegtermijn?

Wanneer je een medewerker een contract aanbiedt zal dit vaak voor een bepaalde periode zijn. Op het moment dat deze periode afloopt zul je in gesprek gaan met de medewerker. Je kunt er voor kiezen het contract te verlengen of besluiten dat het contract van rechtswege afloopt. Om de medewerker op tijd te laten weten wat de bedoeling omtrent het aflopende contract is, heeft de overheid een aanzegtermijn geïntroduceerd.

Dit houdt in dat u als werkgever de medewerker minimaal één maand voordat het contract afloopt op de hoogte moet brengen van de verlenging of beëindiging van het contract.

Wilt u het contract niet verlengen dan moet de medewerker dit weten. Ook wanneer u het contract wel wilt verlengen moet een medewerker dit minimaal een maand van te voren weten. Bij verlenging moet u de voorwaarden waaronder u de verlenging aanbiedt vermelden.

Wat gebeurt er als u dit niet doet?

Wanneer u het nalaat de medewerker tijdig te informeren over het aflopende contract bent u verplicht om één bruto maandsalaris aan de medewerker te betalen. Het is daarom van belang om goed in de gaten te houden wanneer een contract van een medewerker afloopt.

Wanneer u uw personeelsbestand bij Payned onderbrengt zult u ruim van tevoren worden geïnformeerd over de aflopende contracten van uw medewerkers. Waar nodig kunnen wij u adviseren over eventuele voorwaarden waaronder u een contractverlenging zou willen aanbieden.

Meer weten hierover? Neem gerust contact met ons op.

Sinds mei 2019 bekleed ik de functie van ‘hoofd relatiebeheer’ bij Payned. Naast de taken die ik als relatiebeheerder blijf doen is mijn hoofdtaak als leidinggevende van de afdeling het creëren van de juiste werkomstandigheden, dus ervoor zorgen dat mijn collega’s hun werk effectief en efficiënt kunnen en vooral blijven doen. Hiervoor heb ik in 2020 een opleiding gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast fungeer ik als vraagbaak voor mijn collega’s en ondersteun ik hun waar nodig. Deze werkzaamheden vergen extra tijd en aandacht, maar geven tegelijkertijd ook meer diepgang in dagelijkse werk.

Sander Schaeffer

Hoofd relatiebeheer

Contact opnemen
Gerelateerde blogberichten