De nadelen van payrolling

Er zit een nadeel aan payrolling. Vanwege de Wet Ketenaansprakelijkheid blijft u zelf aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen.

© 2021 Payned payrolling