Voordelen payrolling

Er zitten veel voordelen aan payrolling. In de praktijk merken we dat onderstaande voordelen de belangrijkste zijn om te kiezen voor payrolling.

De grootste voordelen van payrolling zijn flexibiliteit, het gemak voor de ondernemer en het beperkte risico dat payrolling in de praktijk met zich mee brengt.

Flexibiliteit

Wanneer je je medewerkers zelf in dienst hebt, kan je hen 3 contracten in 2 jaar tijd aanbieden. Bij Payned ben je een stuk flexibeler. Je kunt je medewerkers bij Payned 6 contracten in 4 jaar tijd aanbieden. Dit scheelt behoorlijk. (Let op: naast je flexibele personeel, neemt Payned ook je vaste medewerkers over. Lees hiervoor ook de blog ‘Is payrolling alleen voor flexibiliteit?’)

Gemak

Eén van de voordelen wanneer je kiest voor payrolling, is dat het zorgt voor veel gemak. Je hoeft je niet meer bezig te houden met de personeelszaken, maar je kunt je volledig focussen op datgene wat je het liefst doet; ondernemen! Dit zorgt voor een behoorlijke tijdsbesparing.

Beperkt risico

Bij payrolling worden je arbeidsrechtelijke risico’s overgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loondoorbetaling bij ziekte. Wanneer een medewerker ziek is, moet je deze soms jarenlang doorbetalen. Daarnaast kunnen er kosten bijkomen van een re-integratie en een Arbo arts.

Ook het verlof van de medewerkers, juridische ondersteuning bij een conflictoplossing en het naleven van juridische verplichtingen vallen hieronder.

Andere voordelen van payrolling:

voordelen payrolling

  • Je ontvangt periodiek maar één factuur voor de complete personeels- en salariskosten. Dus financieel overzichtelijk
  • en ideaal voor je planning.
  • Je bent in één keer af van alle facturen en aangifteformulieren van instanties als de Belastingdienst, diverse verzekeraars, h
    et UWV, de arbodienst, etc.
  • Je medewerkers kunnen een beroep doen op een professionele partner die zich gespecialiseerd heeft in personeelsvraagstukken.
  • Overname vaste contracten

Kortom, meer inzicht en overzicht van je personeels- en salarisadministratie die een tijdsbesparing en kostenbesparing met zich meebrengen.

Lees verder:

Gerelateerde blogs

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan met een payroll adviseur »

© 2018 Payned payrolling