Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. De tekst in deze blog is daarom (deels) verouderd.
Gerelateerde blog over dit onderwerp is

https://payned.nl/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab/

Wet Werk en Zekerheid. Wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en Zekerheid een feit. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Transitievergoedingwet werk zekerheid

Iedere werkgever in Nederland is verplicht transitievergoeding te betalen wanneer een werknemer na een dienstverband van minimaal 2 jaar wordt ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd. Lees meer.

 Aanzegtermijn

Ook moeten werkgevers een aanzegtermijn hanteren. Dit houdt in dat een werkgever minimaal 1 maand voordat het contract van zijn werknemer afloopt moet melden of hij het contract met de werknemer wil verlengen of van rechtswege wil laten aflopen. Wat gebeurt er als u zich niet aan deze aanzegtermijn houdt? Lees meer.

Korte onderwerpen

Tevens vinden er een aantal andere wijzigingen plaats met betrekking tot onderwerpen welke nu al zijn vastgelegd in de wet maar die met de nieuwe wet zullen wijzigen. Deze veranderingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Proeftijd. Het is niet langer toegestaan om een proeftijd op te nemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • Concurrentiebeding. Het opnemen van een concurrentiebeding is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk in tijdelijke contracten, tenzij kan worden aangegeven dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting. De eerste zes maanden van een contract kan de loondoorbetaling van de werknemer worden uitgesloten. Bij cao kon hiervan onbeperkt worden afgeweken, maar vanaf 1 januari 2015 is dit niet langer mogelijk.
  • Ontslagroutes. Vanaf 1 juli 2015 kennen we twee ontslagroutes. Wanneer het gaat om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat u naar het UWV. Alle overige vormen van ontslag regelt u via de rechter.

Meer over de korte onderwerpen leest u in deze blog.

Aantal contracten voor bepaalde tijd

Per 1 juli 2015 heeft een medewerker na een dienstverband van 2 jaar recht op een contract voor onbepaalde tijd. In deze 2 jaar mag een contract 2 keer verlengd worden. Tot op heden was dat de alom bekende regeling van 3 contracten in 3 jaar.

Arbeidsverleden

Vanaf 1 juli 2015 vervalt het arbeidsverleden van een medewerker nadat hij/zij 6 maanden en één dag uit dienst is geweest. Na deze termijn begint de telling van arbeidscontracten weer opnieuw. Nu is deze termijn standaard 3 maanden en één dag.

Veel veranderingen en een gratis quick-scan.

De wijzigingen vanuit deze nieuwe wet Werk en Zekerheid zijn best ingewikkeld. Veel ondernemers weten ook nog niet goed hoe de regelingen toegepast moeten worden op hun personeelsbestand. Je weet bijvoorbeeld niet precies wanneer een contract afloopt of hoeveel contracten een medewerker al heeft gehad.

Begrijpelijke opmerkingen waar wij dagelijks mee te maken hebben. Daarom hebben wij een gratis quick-scan ontwikkeld voor ondernemers die precies willen weten hoe het zit. Voor iedere medewerker een duidelijk advies. Vermeld in het contactformulier ‘quick-scan’ en wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Gerelateerde blogs

_DSF7973
Manouk Oort

Sinds juni 2018 ben ik werkzaam als assistent relatiebeheer bij Payned. Ik ondersteun mijn collega’s in het proces om de personeel- en salarisadministratie zo soepel mogelijk te laten verlopen voor veel verschillende bedrijven. Sinds kort maak ik ook deel uit van de afdeling verzuim. Het contact met de zieke werknemers is heel interessant door de verschillende ziektebeelden en het is fijn om een luisterend oor te kunnen bieden waar nodig.

Nieuwsbrief

Deze blog interessant? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Vraag informatiegesprek aan

Payned payrolling blog

Waarom Payned payrolling?

  • NEN 4400-1 gecertificeerd
  • Heldere payroll tarieven
  • Ervaren adviseurs

Certificeringen

Stichting Normeringsarbeid VPO Vereniging Payroll Ondernemingen
Urgenda Samen Sneller Duurzaam

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan met een payroll adviseur »

© 2021 Payned payrolling