Payned

Hogere subsidie praktijkleren

31 december 2019

Subsidieregeling Praktijleren

Wanneer je een BBL’er in dienst neemt, kom je als ondernemer in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren. Bedrijven in de horeca, recreatie en landbouw die een beroep doen op de subsidie, zullen meer ontvangen. Dit heeft te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In de WAB zijn maatregelen opgenomen die het voor een werkgever aantrekkelijk moeten maken een vast contract te geven. Voor seizoenbedrijven maakt de WAB het juist duurder en ingewikkelder om mensen in dienst te nemen. Op deze manier wordt er een vorm van compensatie aangeboden.

BBL’er

Bedrijven die een BBL’er begeleiden, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. De overheid wil op die manier ondernemers stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden.

Hoeveel je exact ontvang, wordt pas vastgesteld als bekend is voor hoeveel BBL’ers de subsidie is aangevraagd.

Meer over het aannemen van een BBL’er en hoe je de subsidie aan kunt vragen, lees je in de blog ‘Een BBL’er aannemen, hoe werkt dat?

Weten wat Payned voor je kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

 

Lees verder

Nieuwe horeca cao per 1 januari 2020

24 december 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans hakt er behoorlijk in bij horecaondernemers. In de wet zijn maatregelen opgenomen die het voor ondernemers aantrekkelijker moeten maken om medewerkers eerder een vast contract aan te bieden. In de horeca, waar veel gewerkt wordt met oproepkrachten, is deze wet moeilijk toepasbaar. Gelukkig is daar de nieuwe horeca cao.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 1. Per 1 januari 2020 3% loonsverhoging voor alle medewerkers die op 31 december 2019 een loon hebben tussen basis en eindloon van de huidige cao-loontabel. De prestatieverhoging wordt dan wel per direct afgeschaft.
 2. Medewerkers met een loon boven het eindloon ontvangen per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van € 100,-. Dit mits er 3 jaren daarvoor geen bruto loonsverbetering buiten de cao is toegekend.
 3. De medewerker wordt eerder vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.
 4. De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst te verkorten van 4 dagen naar 24 uren van tevoren.
 5. Voor seizoenen de tussenpoos in de keten van bepaalde tijd contracten van maximaal 6 maanden te verkorten tot maximaal 3 maanden. Het is seizoenwerk als het werk voor die ene seizoenkracht minder dan 9 maanden in een jaar beschikbaar is. Hierdoor ontstaat geen contract voor onbepaalde tijd.
 6. Bij omstandigheden van seizoen en afhankelijkheid van klimaat en natuur zijn nieuwe verplichtingen uit de WAB niet van toepassing. Denk hierbij aan verplichtingen als de oproeptermijn, het extra uitbetalen als een oproep last minute wijzigt of een verplicht aanbod van arbeidsomvang na 12 maanden.
 7. Uitsluitend voor de nieuwe invalkracht nul-uren kan nog het principe ‘geen werk, geen loon’ toegepast worden. Voor deze invalkracht geldt dat hij zelf een opzegtermijn van een dag heeft. Maar ook voor die invalkracht geldt dat na elke 12 maanden een verplicht WAB-aanbod moet worden gedaan voor een vast arbeidsomvang met loonbetaling.

Wil je meer informatie hierover of weten wat Payned payrolling voor jou kan betekenen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

 

Lees verder

Opgebouwde rechten medewerker

12 december 2019

Opgebouwde rechten

Wanneer je overstapt op payroll behoudt je medewerker zijn/haar rechten. Dit houdt in dat een medewerker die voor onbepaalde tijd bij je in dienst is, ook een contract voor onbepaalde tijd krijgt bij het payrollbedrijf. Een medewerker mag er niet op achteruit gaan qua arbeidsvoorwaarden.

Dit is iets waar veel ondernemers en medewerkers voor vrezen wanneer ze overgaan op payrolling. Helaas gebeurt het wel dat medewerkers er bij een payrollbedrijf op achteruit gaan. Logisch dus ook dat medewerkers een onjuist beeld krijgen bij payrolling. Bij Payned krijg je wel de juiste arbeidsvoorwaarden als medewerker. Dit is ook de reden dat we bij het overgaan naar payrolling vaak een personeelspresentatie plannen waarin de medewerkers meer informatie krijgen over payrolling van Payned.

En hoe zit het met de rechten en arbeidsvoorwaarden van een nieuwe medewerker?

Een nieuwe medewerker krijgt meteen goede arbeidsvoorwaarden. Uiteraard houden we de cao aan die voor jouw onderneming van toepassing is. De arbeidsvoorwaarden hieruit worden overgenomen.

Bij Payned weet je dus zeker dat je altijd de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt. Wil je meer informatie hierover of weten wat voor jou van toepassing is?

Neem contact met ons op!

Lees verder

Wat zijn de kosten van een zieke medewerker?

15 november 2019

Gemiddeld kost een zieke medewerker € 250,- per dag. De verzuimcijfers tonen aan dat het verzuim de laatste jaren stijgt. De kosten voor mkb-ondernemers stijgen daarmee ook.

Wat zijn de kosten van verzuim?

Je krijgt te maken met verschillende kostenposten als een werknemer uitvalt. Zo hebben medewerkers de eerste 2 jaren recht op loondoorbetaling (minstens 70%).

De werkzaamheden van de zieke medewerker moeten nu door iemand anders worden gedaan. Dat kost ook geld.

Ook moet je rekening houden met kosten van de arbodienst. Dit kan namelijk ook behoorlijk in de papieren lopen.

Proactief langdurend verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Voorkomen dat je werknemers zich ziek melden, is van groot belang voor je bedrijfsvoering. Wat kun je doen om verzuim te verlagen?

Er zijn verschillende manieren om dit te verminderen:

 • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). I    edere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Deze beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hoe zo’n RI&I eruit ziet en hoe je deze opstelt, lees je hier.
 • Preventief medisch onderzoek (PMO). Het wettelijk verplichte PMO geeft je werknemers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s. Je krijgt inzicht in de gezondheid van je medewerkers en kunt daarmee de gezondheidsrisico’s beperken.
 • Veiligheidstrainingen. Bedrijven die samen met hun medewerkers willen werken aan een veilige werkplek doen er goed aan veiligheidstrainingen te volgen. Door deze training aan te bieden, kun je ervoor zorgen dat het aantal ongevallen vermindert en het verzuim daalt.

Er zijn mogelijkheden om je ziekterisico uit te besteden. Je kunt hiervoor een verzuimverzekering afsluiten. Vaak betaal je dan nog wel een eigen risico. De duur van dit eigen risico is afhankelijk van de afgesproken premie die je betaald.

Je kunt ook kiezen voor payrolling. Hiermee besteed je je volledige ziekterisico uit. Dat betekend dat, wanneer je medewerker ziek wordt, meteen je personeelskosten stoppen en wij de medewerker doorbetalen. Ideaal toch?

Daarnaast zitten er aan payrolling nog meer voordelen, lees ze hier.

Lees verder

Loonheffingskorting voor werkgevers

23 oktober 2019

Wat is de loonheffingskorting?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet over zijn/haar loonbelasting betalen. De loonheffingskorting is een korting die een werknemer krijgt op de belasting die hij/zij betaalt. Deze korting kan toegepast worden bij 1 werkgever. Dit wordt gedaan bij de werkgever waar het meest gewerkt en dus verdient wordt.

Spreek altijd een bruto loon af

Waaruit we nog meer de onwetendheid van het toepassen van de loonheffingskorting merken bij werkgevers, is dat we

vaak te horen krijgen: De medewerker moet netto € 10,- krijgen. Wat dit betekent op het moment dat de medewerker de loonheffingskorting NIET toepast, weten veel werkgevers niet.

We adviseren daarom altijd aan werkgevers om een bruto uurloon af te spreken met de werknemer. In dat geval heeft de loonheffingskorting geen invloed voor jou als werkgever. Wanneer je kiest voor payrolling, adviseren wij je hierin.

Meer over het verschil tussen bruto en netto en de invloed van de loonheffingskorting hierop, lees je in de blog ‘Bruto, netto; wat is het verschil?

Lees verder

WW bij onwerkbaar weer

7 augustus 2019

Stel; je hebt een hoveniersbedrijf. Dan ben je behoorlijk afhankelijk van het weer. Het kan dan ook voorkomen dat je in de winter een periode niet kunt werken vanwege slecht weer. Omdat bijvoorbeeld de grond bevroren is. Je kunt dan gebruik maken van de regeling ‘WW bij onwerkbaar weer‘ voor je medewerkers.

Wanneer heeft je medewerker recht op ‘WW bij onwerkbaar weer?’

uwvDe medewerker moet minstens 5 uur per week niet hebben kunnen werken vanwege het slechte weer.

Wie vraagt de uitkering aan?

De werkgever vraagt deze uitkering aan via het UWV. Wanneer je medewerkers op de payroll staan bij Payned, regelen wij dit voor je. We hebben dan een aantal gegevens van jullie nodig en zorgen ervoor dat de uitkering op de juiste manier wordt aangevraagd.

Hoe hoog is de uitkering en hoe lang ontvangt je medewerker deze?

De WW-uitkering is 75% van het loon. De medewerker ontvangt dit bedrag nadat het UWV heeft bepaald of hij/zij in aanmerking komt voor de uitkering. Het bedrag wordt uitbetaald zolang het onwerkbare weer aanhoudt.

Meer informatie over ‘WW bij onwerkbaar weer’ lees je op de website van het UWV.

Lees verder

Feestdagen voor vakkrachten in de horeca

2 juli 2019

Wanneer ben je vakkracht?

Werknemer vanaf 18 jaar welke minimaal 1976 ervaringsuren heeft opgedaan bij dezelfde werkgever in dezelfde functie.

De vakkracht werkt op een feestdag

Horeca bar

De horeca CAO geeft aan dat wanneer een medewerker bijvoorbeeld 8 uur werkt op een dag, moeten de gewerkte uren worden uitbetaald tegen het normale tarief en daarnaast bouwt de medewerker 8 uur t-v-t op. Als het niet gelukt is om de t-v-t uren op te nemen, dan krijgt de medewerker een toeslag van 50 % over de gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

Wat doet Payned?

Payned betaalt meteen 50% toeslag uit aan de medewerker.

Bedrijf is gesloten op een feestdag, vakkracht werkt normaal gesproken op die dag en houdt zich beschikbaar voor werk

De horeca CAO geeft aan dat het is toegestaan om op die dag min-uren te registreren. Deze uren komen voor rekening en risico van de werkgever. Na een half jaar wordt gekeken of de medewerker min-uren heeft. Wanneer dat het geval is, dan moeten deze binnen 6 maanden ingehaald worden. Lukt dat niet, dan vervallen deze min-uren. Loon doorbetalen mag altijd. Gewoonte is om dit te bekijken op jaarbasis aangezien er vaak meer arbeid wordt verricht in de zomermaanden dan in de winterperiode (aldus KHN)

Wat doet Payned?

Payned betaalt feesturen uit.

Belangrijke punten

 1. Wanneer de vakkracht vrij heeft gevraagd voor een feestdag heeft hij/zij geen recht op de feestdagenregeling
 2. Met een werknemer kan overeengekomen worden dat op bepaalde feestdagen waarop het bedrijf gesloten is, de medewerker vakantie uren moet opnemen. Advies is dan om dit op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

 

Lees verder

Werktijden en rusttijden in de horeca

2 juli 2019

Een medewerker mag qua werktijden maximaal 12 uur per dienst werken en in een week maximaal 60 uur. Dit mag niet structureel, want in elke periode van 4 weken mag er gemiddeld maximaal 55 uur per week worden gewerkt. Daarnaast mag er in elke periode van 16 weken gemiddeld maximaal 48 uur per week gewerkt worden.

Rusttijden vakvolwassen medewerker

Iemand is vakvolwassen wanneer hij/zij ouder is dan 21 jaar.

Een medewerker heeft per dag recht op 11 uur aaneengesloten rust. Deze aaneengesloten rusttijd mag één keer in elke periode van 7 dagen worden ingekort tot 8 uur aaneengesloten rust (indien dit noodzakelijk is in verband met de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden).

In elke aaneengesloten periode van 7 dagen van 24 uur heeft je medewerker recht op een onafgebroken rusttijd van 36 uur. Of je medewerker heeft in elke aaneengesloten periode van 14 dagen van 24 uur recht op een rusttijd van 72 uur, welke opgesplitst kan worden in onafgebroken rustperioden van elk ten minste 32 uur.

Pauze vakvolwassen medewerker

Wanneer een medewerker meer dan 5,5 uur werkt per dienst, heeft hij/zij recht op een pauze van 30 minuten. Bij een dienst waar meer dan 10 uur wordt gewerkt, heeft de medewerker recht op een pauze van 45 minuten.

Arbeidstijdenwet jeugdigen en kinderen

Kinderen en jeugdigen mogen op beperkte tijden werkzaamheden verrichten in de horeca.

13- en 14-jarigen mogen op grond van deze wet alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen ze niet werken en op de dagen waarop ze naar school gaan ook niet.

15-jarigen morgen niet voor 07:00 uur ’s morgen werken en niet na 19:00 uur ’s avonds. Op de dagen dat ze naar school gaan mogen ze maximaal 2 uur werken. In schoolweken mogen ze maximaal 12 uur werken en in vakantieweken maximaal 40 uur.

16- en 17-jarigen mogen werken op zaterdag en zondag, mits er op de vrijdag ervoor of de maandag erna geen schooltijd is. Er moet altijd in een periode van 7 dagen een rustperiode van ten minste 36 aaneengesloten uren zijn. Hij/zij mag tot 23:00 uur werken. 16- en 17-jarigen mogen maximaal 9 uur per dag werken en 45 uur per week. In elke periode van 4 weken mogen ze niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.

Wat jeugdigen en kinderen voor werk mogen doen en een overzicht van de werktijden, vind je in deze tabel. Ook vind je meer informatie hierover op de website van de KHN.

Lees verder

Wat zijn de voordelen van payroll?

26 juni 2019

voordelen op een rijGemak is één van de grote voordelen

Eén van de voordelen van payroll is dat het zorgt voor veel gemak. Je besteedt de volledige personeel- en salarisadministratie uit waardoor je er geen omkijken meer naar hebt. Eens per periode geef je de uren door en daarmee is alles geregeld. (Wanneer je medewerkers standaard uren hebben, hoef je deze ook niet eens iedere periode door te geven). Gemakkelijker kan niet!

Beperking van de risico’s hoort zeker ook bij de voordelen

Door je medewerkers op de payroll te zetten, beperk je ondernemersrisico’s. Denk hierbij aan bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte van je medewerkers. Wanneer je medewerkers op de payroll staan, zijn deze kosten niet voor  jou. Het payrollbedrijf betaalt de medewerkers dan volledig door. Dit kan tevens behoorlijk schelen in de kosten!

Ook juridische ondersteuning bij een conflictoplossing en het naleven van juridische verplichtingen vallen hieronder.

Vraag ook eens een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze adviseurs. Zij vertellen je alles over de voordelen van payrolling.

Bij Payned: ook je vaste medewerkers payrollen

Goed om te weten: bij Payned kan je, als één van de weinige payrollbedrijven, ook je vaste medewerkers op de payroll zetten. Waarom dit zo’n voordeel is? Zo hoef je niet alsnog voor je vaste medewerkers een loonadministratie op te zetten en besteed je alle risico’s uit; het grootste risico ligt immers bij je vaste medewerkers. Waarom dit kan en hoe het werkt, lees je ook in de blog ‘Kan ik mijn vaste medewerkers ook payrollen?

Overzicht in de kosten

Doordat je bij payrolling per gewerkt uur afrekent met alle kosten van het in dienst hebben van personeel, heb je duidelijk overzicht in je kosten. Dit is erg handig bij het maken van de planning en voor de structuur in je onderneming.

Lees verder

Praktijkcase: ‘Payroll voor opticiens’

10 mei 2019

Reden om voor payrolling te kiezen: Govert heeft een eigen optiek en 1 medewerker in dienst. Hij kon ervoor kiezen om de personeel- en salarisadministratie zelf op te zetten, maar koos voor gemak: payrolling.

Govert heeft sinds 2007 een eigen optiek. Hij is goed in zijn vak en doet dit met veel passie. Hij wil zich dan ook liever niet bezig hoeven houden met zaken als de personeelsadministratie. In 2011 heeft hij zijn eerste medewerker aangenomen. Govert: ‘Toen ik mijn eerste medewerker aannam, kon ik ervoor kiezen om zelf een administratie op te zetten. Maar hier komt veel bij kijken. Via de branchevereniging Optitrade ben ik met Payned in aanraking gekomen. Ik ben blij dat ik heb gekozen voor payrolling. Ik hoef me nu niet meer druk te maken om het feit of alles goed geregeld is voor mijn medewerker. Alle wet- en regelgeving veranderen constant. Ik ben blij dat ik daar niet alles van hoef te weten. Dit geeft mij veel rust. Payned zorgt ervoor dat mijn medewerker het juiste contract krijgt. Door de eigen bedrijfs-cao krijgt mijn medewerker de beste arbeidsvoorwaarden.’

Beperking van de risico’s

Naast het gemak wat Govert ervaart, besteed hij nu ook de risico’s uit van het in dienst hebben van personeel. ‘Voor mij als kleine ondernemer is dit risico te groot, het is een prettig idee dat de risico’s van het in dienst hebben van personeel nu bij Payned liggen.

‘Ik zou Payned zeker aanbevelen bij andere ondernemers. De mensen bij Payned hebben kennis van zaken.’

Lees verder