Geen categorie

Voor welk payrollbedrijf moet ik kiezen?

10 april 2019

Het ene payrollbedrijf is het andere niet. Er zit namelijk veel verschil in payrollbedrijven. De belangrijkste zaken waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste partij, heb ik hieronder voor je op een rijtje gezet. Het is belangrijk om zeker te weten of een bedrijf betrouwbaar is en zeker niet minder belangrijk: of het bedrijf ook goed is voor je medewerkers.

NEN 4400-1 Normering

Het is van belang dat het payrollbedrijf geregistreerd is bij Stichting Normering Arbeid waar wordt aangetoond dat het bedrijf voldoet aan de 4400-1 Normering. Payned voldoet hier aan. Meer hierover kun je lezen op de pagina ‘Verklaringen’.

Verklaring Goed Betalingsgedrag

Daarnaast wordt na het verstrijken van ieder kwartaal een ‘Verklaring van goed betalingsgedrag’ aan Payned overhandigt. Daarmee wordt aangetoond dat op het moment van afgifte de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen door Payned zijn betaald.

G-rekening

Beschikt het payrollbedrijf over een G-rekening? Door hier gebruik van te maken, ben je beschermt tegen de gevolgen van de Wet Ketenaansprakelijkheid en tegen wanbetalingen aan de Belastingdienst aan de kant van de uitlener. Payned beschikt over een G-rekening. Door hier gebruik van te maken loop je 0% risico.

Beschikt het payrollbedrijf over een eigen cao?

Payned heeft, als een van de weinige payrollers in Nederland, een eigen bedrijfs-cao. Deze cao zorgt voor meer flexibiliteit voor werkgevers en betere arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Lees meer over de eigen cao van Payned in de blog ‘De Payned payrolling cao nader toegelicht’.

Krijgen je medewerkers bij het payrollbedrijf de arbeidsvoorwaarden waar ze recht op hebben?

De meeste payrollbedrijven payrollen de medewerkers onder de uitzend cao. Lees hiervoor ook de blog ‘Is het nu uitzenden of payrollen?’ In de uitzendcao zijn de arbeidsvoorwaarden anders dan in de Payned bedrijfs-cao. De bedrijfs-cao van Payned verwijst door naar de cao die voor jullie branche van toepassing is. Dit betekent dat de medewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen (in de meeste gevallen zelfs beter!). Wij vinden het belangrijk dat medewerkers recht hebben op eerlijke en gunstige arbeidsvoorwaarden en er niet op achteruit gaan.

 

Wil je meer weten hierover? Neem eens contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek! Heb je andere vragen over payrolling? Lees hier de meest gestelde vragen.

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

27 maart 2019

De WAB moet nog goedgekeurd worden door de Raad van State en de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Mogelijk worden sommige onderdelen van de wet al in 2019 ingevoerd.

Wat is de WAB?

Het kabinet is van mening dat de arbeidsmarkt uit balans is. Met de WAB wil het kabinet de kans op een vast contract groter maken en tijdelijk of flexibele contracten ontmoedigen.

De wijzigingen op een rij:

1. Kosten

Tijdelijke en/of flexibele contracten worden fors duurder. De inschatting is dat contracten voor bepaalde tijd zeker 5% duurder worden dan vaste contracten. Voor alle branches gaan de sectorpremies gelijk worden. Dat klinkt leuk maar valt jouw bedrijf nu in sector waar een lage premie geldt dan zal de premie voor contracten van onbepaalde tijd al hoger worden dan nu het geval is. Tijdelijke worden nog eens 5% duurder dan vaste contracten. Stijgingen van 7% of zelfs meer gaan zeker voorkomen.

2. Introductie cumulatiegrond

Er komen andere voorwaarden voor het ontslag van werknemers in vaste dienst. Nu moet je als werkgever volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Onder de WAB is ontslag ook mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren. Of het in de praktijk ook zal leiden tot een eenvoudiger ontslag is afwachten.

3. Verlenging proeftijd

Onder de WAB mag je met nieuwe werknemers, die je direct een contract voor onbepaalde tijd geeft, een langere proeftijd afspreken van 5 maanden. Het kabinet hoopt dat ondernemers hierdoor overgaan tot het aanbieden van vaste contracten.

4. Andere berekening transitievergoeding

Een werknemer heeft onder de WAB al vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook tijdens de proeftijd. Wel is de opbouw van de transitievergoeding lager. Dus wanneer je een medewerker in de proeftijd ontslaat ben je nog een extra vergoeding schuldig. Nu geldt dit pas na een dienstverband van 24 maanden of langer.

5. Verruiming ketenregeling

Op dit moment mag je een medewerker 3 contracten aanbieden in een tijdsbestek van 2 jaar. Dit wordt 3 jaar.

6. Regels oproepkrachten veranderen

Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

Ondanks dat de WWZ (Wet werk en Zekerheid) nog niet geëvalueerd is krijgen we alweer te maken met nieuwe wetgeving. Er is nog veel onzekerheid over hoe het gaat worden en welke regel wanneer in gaat.

De specialisten in ons land zijn het lang niet eens met de overheid en verwachten dat de WAB zijn doel voorbij zal streven. Werkgevers worden opgezadeld met hogere kosten terwijl de medewerker daar niet beter van wordt. Wel kun je ervan uit gaan dat de personeelskosten onder de WAB met minimaal 5% gaan stijgen, tis maar dat je het alvast weet…..

Mocht je meer informatie willen hierover, neem dan gerust contact met ons op. Lees hier de meest gestelde vragen over payrolling.

Lees verder

Wat zijn de tarieven bij payroll?

4 maart 2019

Er zit veel verschil in kosten bij payrolling. Het ene payrollbedrijf werkt met andere tarieven dan de ander. Maar let ook vooral heel goed op wat er allemaal zit verwerkt in deze payroll tarieven. Bij sommige payroll tarieven zit alles inbegrepen en bij andere payrollers moet je voor bepaalde kosten weer apart afrekenen.

Wat zijn de tarieven bij Payned?

Bij Payned hebben we alle kosten van het in dienst hebben van personeel, terug gerekend naar een opslagpercentage over het bruto uurloon van de medewerker. Dit noemen we een loonsomfactor. Hier zitten dus alle werkgeverslasten in verwerkt. Op de afbeelding hieronder is duidelijk te zien hoe deze kosten zijn opgebouwd.

 

Wil je weten wat de tarieven voor payrolling zijn in jouw situatie? Dit berekenen we graag voor je!

Verschil in branche

Het tarief wat je betaald voor payrolling hangt af van een aantal verschillende factoren.

Denk hierbij aan zaken als bijvoorbeeld de branche waarin je actief bent (cao die moet worden toegepast), het aantal gewerkte uren door de medewerkers en het ziekteverzuim.

Verschil in ‘soort’ medewerker

Daarnaast zit er ook nog verschil in medewerkers. Vaak heb je een aantal studenten in dienst en een aantal reguliere medewerkers. Ook hier zijn verschillende tarieven voor.

Geen volledig jaar kosten bij payrolling!

Waar ondernemers zich vaak in vergissen als ze de tarieven van payrolling vergelijken met de verloning in eigen beheer, is dat je bij payrolling geen 52 weken per jaar kosten hebt. We noemen dit ‘improductiviteit’; de momenten waarop een medewerker niet productief is, maar je bij de verloning in eigen beheer een medewerker wel door moet betalen. Bij payrolling ontvang je op deze momenten geen factuur. Denk hierbij aan ziekte van een medewerker, feestdagen, vakantie, bijzonder verlof, kort verzuim, etc. Lees hiervoor ook de blog ‘Wat kost payrolling op jaarbasis?’

 

Lees verder

Vakkracht in de horeca; wanneer ben je dat?

21 december 2018

Vakvolwassen en vakkracht

Er zit een verschil tussen vakvolwassen en vakkracht zijn. Om het nog ingewikkelder te maken: je kunt ook een vakvolwassen vakkracht zijn. Een vakkracht is een medewerker die vakbekwaam isDat wil zeggen dat hij aantoonbaar voldoende ervaring heeft opgedaan in de functie.

 

  • Vakvolwassen ben je wanneer je 21 jaar of ouder bent
  • Ben je 18 jaar of ouder en beschik je over minimaal 1976 ervaringsuren die gewerkt zijn in dezelfde functie voor dezelfde werkgever? Dan ben je een vakkracht
  • Wanneer je dus 21 jaar of ouder bent en over minimaal 1976 ervaringsuren beschikt bij dezelfde werkgever, dan mag je jezelf een vakvolwassen vakkracht noemen.

Feestdagencompensatie voor vakkrachten

Stel; je werkt in de horeca als vakkracht en de zaak waarin je werkt is gesloten op een feestdag. Dan heb je als vakkracht, wanneer je normaal gesproken op die dag zou werken, recht op feesturen. Kijk, dat is mooi meegenomen!

Prestatieverhoging vakvolwassen vakkrachten

Voor vakvolwassen vakkrachten (dat betekent dus dat je 21 jaar of ouder bent én vakkracht) geldt er jaarlijks een prestatieverhoging. Hoe dit precies werkt en wat voor voorwaarden hieraan zijn verbonden, vind je terug in de horeca cao. Lees voor meer informatie ook onze pagina over ‘payrolling in de horeca’ of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Lees verder

Betekenis payroll bij elk payrollbedrijf anders

27 november 2018

Naast alle administratieve zaken rondom personeel, draag je bij payrolling het volledige juridische werkgeverschap over aan een payrollbedrijf. Dit betekent dat je naast de administratie ook je werkgeversrisico’s uitbesteed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loondoorbetaling van ziekte.

Betekenis payroll

De betekenis van payroll is niet bij elk payrollbedrijf gelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met de cao die toegepast wordt. In de meeste gevallen worden payrollmedewerkers verloond onder de uitzend cao. Deze cao is vooral gericht op flexibiliteit. In veel gevallen gaan medewerkers er onder de uitzend cao op achteruit. Naar ons inzien is dit niet de bedoeling.

Wil je weten wat de betekenis van payroll is bij Payned? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Ook je vaste medewerkers op de payroll

Wij zien payrolling als het juridisch overdragen van je volledige personeelsbestand. Dit houdt in dat je ook je vaste medewerkers over moet kunnen zetten naar een payrollbedrijf. Dit kan alleen als de medewerkers de arbeidsvoorwaarden behouden waar ze recht op hebben vanuit de branche cao die voor hen van toepassing is.

Eigen bedrijfs-cao Payned

Dit is de reden waarom wij een eigen cao hebben afgesloten. Deze cao verwijst voor alle voorwaarden die te maken hebben met de beloning door naar de cao die van toepassing is voor de branche. Dit zorgt ervoor dat de medewerker altijd minimaal de arbeidsvoorwaarden krijgt waar hij/zij recht op heeft. Het enige wat anders is, is het pensioen dat de medewerker opbouwt.

Let er dus op dat de betekenis van payrolling niet bij ieder payrollbedrijf gelijk gezien wordt. Hier zitten veel verschillen in. Lees hiervoor ook de blog ‘Starten met payroll? Hier let u op!

 

Lees verder

Wat doet een payrollbedrijf?

1 november 2018

Wat doet een payrollbedrijf precies? Een payrollbedrijf doet veel met betrekking tot je personeel- en salarisadministratie. Meer dan bijvoorbeeld een boekhouder of salarisadministrateur. Een payrollbedrijf regelt alles omtrent je personeel. Het payrollbedrijf wordt juridisch gezien de werkgever. Dit betekent dat het payrollbedrijf ook alle werkgeversrisico’s van je overneemt.

Arbeidsovereenkomst met juiste arbeidsvoorwaarden

Het payrollbedrijf biedt je medewerkers een arbeidsovereenkomst aan met daarin goede  arbeidsvoorwaarden. Zo zorgt het payrollbedrijf er onder andere voor dat de medewerkers een goed pensioen opbouwen. Lees hier hoe het zit met het pensioen bij Payned. Vervolgens geef je als ondernemer iedere periode de gewerkte uren van de medewerker door. Die worden verwerkt door het payrollbedrijf en hier ontvangt de medewerker een salarisstrook van en jij als ondernemer een factuur.

Afdrachten

De payroller zorgt ervoor dat de afdrachten iedere periode netjes worden gedaan. Hier hoef je niet naar om te kijken. (Let op: het is belangrijk dat een payrollbedrijf kan aantonen dat het iedere periode de afdrachten doet d.m.v. een ‘Verklaring Goed Betalingsgedrag’)

Maar een payrollbedrijf doet meer.. Deze neemt ook je arbeidsrechtelijke risico’s over.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een voorbeeld hiervan is het ziekterisico. Wanneer je medewerker ziek wordt loop je het risico dat je deze jarenlang door moet betalen. Bij payrolling sluit je dit risico uit. Wanneer een medewerker dan ziek wordt, stoppen onmiddellijk je personeelskosten en betaald het payrollbedrijf de medewerker door.

Improductiviteit medewerkers

Op het moment dat een medewerker afwezig is in verband met bijvoorbeeld een bruiloft van een familielid, moet je het salaris van zo’n medewerker wel doorbetalen. Dit terwijl de medewerker op dat moment niet productief is. Maar het kost je wel geld.. Dit risico wordt bij payrolling ook van je overgenomen. In zo’n geval stoppen je personeelskosten en betaald het payrollbedrijf de medewerker door.

Naleven van juridische verplichtingen

Het is het risico van de payroller dat alle juridische verplichtingen worden nageleefd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van de juiste beloning en toeslagen vanuit de cao.

Juridische ondersteuning bij een conflictoplossing

Het kan voorkomen dat je een conflict krijgt met een medewerker. Wat als jullie dit niet samen kunnen oplossen? Payned kan je helpen en ondersteunen bij lastige vraagstukken hierin.

Lees verder

Een oproepcontract aanbieden

16 oktober 2018

In dit oproepcontract voor een half jaar is een Uitsluitsel Loondoorbetalingsverplichting opgenomen. Dit betekent simpel gezegd: Niet gewerkt is geen geld. Dus wanneer je een medewerker niet oproept voor werk, hoef je hem/haar ook niks uit te betalen.

Rechtsvermoeden

Medewerkers met een ULV oproepcontract bouwen geen rechtsvermoeden op. Dit is wel het geval wanneer je de medewerker een 0-uren contract aanbied. Wanneer de medewerker in dat geval iedere periode een gelijk aantal uren of dagen werkt, kan hij/zij met succes vaste uren opeisen. Dit sluiten we bij Payned uit met het ULV contract.

Arbeidsvoorwaarden ULV contract

Bij Payned krijgt een medewerker met een ULV contract wel gewoon goede arbeidsvoorwaarden. Dat betekent dat, wanneer de medewerker ziek wordt, hij/zij gewoon 100% doorbetaald krijgt. We gaan dan uit van het aantal gewerkte uren in de 13 weken voorafgaand aan de ziekteperiode.

Ook bouwt de medewerker netjes vakantiegeld en vakantiedagen op.

Beëindiging ULV contract

Een ULV contract kun je ieder moment beëindigen. Je hoeft de medewerker dan niet meer op te roepen voor werkzaamheden. Dit geldt niet voor een 0-uren contract. Je bent dan gebonden aan de arbeidsovereenkomst die je hebt met de medewerker. Een 0-urencontract klinkt aantrekkelijk, maar is het dus niet. Meer over het 0-uren contract, lees je hier.

Lees verder

Wanneer moet je bijtelling betalen voor het gebruik van een zakelijke auto?

3 oktober 2018

Belangrijk om te weten: een medewerker kan één keer per jaar kiezen of hij/zij bijtelling wil betalen of niet. Dit kan niet tussentijds gewijzigd worden.

Personenauto’s

Wanneer een zakelijke personenauto ook privé gebruikt wordt, moet er bijtelling worden betaald over de auto. Bij een personenauto wordt deze berekend over de cataloguswaarde van de auto. Het percentage is afhankelijk van de co² uitstoot en het bouwjaar van de auto. Dit percentage kan per jaar verschillen.

Wanneer aangetoond kan worden dat er minder dan 500 kilometer per jaar privé gereden wordt met de auto, is er geen sprake van bijtelling. Dit kan aangetoond worden door middel van een sluitende kilometerregistratie. Hiervoor moet een ‘verklaring geen privé gebruik auto’ aangeleverd worden bij de Belastingdienst.

Let op: Het gaat hier daadwerkelijk om 500 km per jaar. Verander je bijvoorbeeld na 11 maanden van werkgever en heb je in deze 11 maanden 500 km gereden, dan wordt het aantal kilometers gedeeld door 11 en berekend naar een jaar (maal 12 dus). Je moet dan alsnog met terugwerkende kracht bijtelling betalen!

Bestelauto

Als een medewerker een bestelauto van de zaak ook privé gaat gebruiken, gelden dezelfde bijtellingspercentages als bij een personenauto. Echter wanneer het kenteken van de bestelauto is toegekend voor 1 juli 2005, wordt de bijtelling berekend over de cataloguswaarde inclusief btw en exclusief bpm.

In de volgende situaties hoeft geen bijtelling te worden betaald.

  • Er kan aangetoond worden dat er op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto wordt gereden. Hiervoor moet een sluitende kilometerregistratie worden bijgehouden.
  • Wordt de bestelauto ter beschikking gesteld aan een werknemer, dan kan er gebruik gemaakt worden van een ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Deze kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.
  • Als er aangetoond kan worden dat gebruik van de bestelauto buiten werktijd niet mogelijk is.
  • Verbod privégebruik. Als er een schriftelijke overeenkomst is tussen werkgever en werknemer waarin staat dat privégebruik niet is toegestaan. Hierin moet ook zijn opgenomen dat er bij overtreding een sanctie volgt.
  • Wanneer de bestelauto uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.
  • Als de bestelauto door meerdere werknemers doorlopend afwisselend wordt gebruikt, kan de bijtelling worden ‘afgekocht’ voor € 300,- per bestelauto per jaar.

Youngtimer

Een auto die ouder is dan 15 jaar, is een youngtimer. Een youngtimer is fiscaal aantrekkelijk omdat er bijtelling betaald moet worden over de allrisk verzekeringswaarde (wanneer deze niet bekend is, kan een taxateur zorgen voor een taxatierapport) van de auto en niet over de cataloguswaarde. Het percentage hiervan is wel hoger, maar de maandlasten zijn een stuk lager bij een youngtimer.

 

Lees verder

Wat zijn de voordelen van payrolling bij Payned voor een werknemer?

25 september 2018

Ja, bij Payned is payrolling ook voor een werknemer voordelig. De belangrijkste voordelen voor werknemers vind je hieronder.

Minimaal gelijke arbeidsvoorwaarden

Eén van de voordelen voor de medewerker is dat hij/zij minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt bij Payned. Payned heeft een eigen bedrijfs-cao die rechtstreeks doorverwijst naar de cao die voor jullie van toepassing is. Dit betekent dat de medewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt dan voorheen. Zijn bepaalde voorwaarden in de Payned-cao beter geregeld? Dan worden deze toegepast. Het kan dus zelfs zo zijn dat een medewerker erop vooruit gaat qua arbeidsvoorwaarden.

Neem contact op met één van onze adviseurs als je meer wilt weten over payrolling bij Payned!

2 keer per jaar je vakantiegeld

Bij Payned kun je 2 keer per jaar je vakantiegeld opvragen. Ideaal, want je kunt zelf bepalen wanneer. In onze blog ‘Alles over vakantiegeld en vakantiedagen’ lees je meer hierover.

Loonstroken + jaaropgaven altijd inzichtelijk

Bij Payned krijg je inlogcodes waarmee je kan inloggen in een digitaal portaal. Hier kan je te allen tijde je loonstroken en jaaropgaven inzien. Ook zie je hier heel overzichtelijk hoeveel vakantiegeld en vakantiedagen je hebt opgebouwd. Tevens kun je hier je getekende overeenkomsten altijd in terug vinden. Heel handig en overzichtelijk dus!

1 vast contactpersoon bij Payned

Medewerkers krijgen bij ons 1 vast contactpersoon waarbij ze terecht kunnen met vragen. Bovendien krijg je binnen 24 uur terugkoppeling op je vraag. Je contactpersoon heeft veel kennis van de voor jullie geldende cao en voorwaarden. Hij/zij kan je dus goed helpen wanneer je vragen hebt over je salaris of andere voorwaarden. Ook kun je bij hem/haar terecht wanneer je bijvoorbeeld een werkgeversverklaring nodig hebt of je vakantiegeld wilt opvragen.

 

Lees verder

Je salarisadministratie uitbesteden?

1 mei 2018

Salarisadministratie uitbesteden

Je kunt ervoor kiezen om je salarisadministratie uit te besteden. Bijvoorbeeld aan een payrollbedrijf. Deze verwerkt dan de volledige salarisadministratie voor je. Je geeft eens per periode de gewerkte uren van de medewerker(s) door en het payrollbedrijf zorgt ervoor dat de medewerkers netjes krijgen uitbetaald. Maar wat komt er nou allemaal kijken bij een goede administratie?

Juiste arbeidsvoorwaarden

Degene die de salarisadministratie voor jou verzorgt, moet er zorg voor dragen dat de medewerker de juiste arbeidsovereenkomst met daarin het juiste salaris aangeboden krijgt. Ook moet deze eventuele wijzigingen vanuit de cao bewaken en doorvoeren.

Salarisstroken en jaaropgaven

Voor alle medewerkers moeten er salarisstroken en jaaropgaven worden opgesteld. Iedere periode ontvangt de medewerker een salarisstrook. Na de laatste verloning van het jaar, moeten de jaaropgaven opgemaakt en beschikbaar worden gesteld.

Afdrachten

Het is de verantwoordelijkheid van een salarisadministrateur om te zorgen dat de loonbelastingen en afdrachten correct en op tijd worden betaald.

Wat doet een payrollbedrijf nog meer?

Een payrollbedrijf verzorgt, naast de personeel- en salarisadministratie nog meer. Deze zorgt ervoor dat de medewerkers een goed pensioen opbouwen en onderhoudt contact met instanties als de Belastingdienst en het UWV.

Het grootste verschil is toch wel dat een payrollbedrijf de arbeidsrechtelijke risico’s van je overneemt. Meer hierover lees je in de blog ‘De risico’s van ondernemerschap; Payned kan je helpen!

Vraag ook eens een vrijblijvend adviesgesprek aan met één van onze adviseurs.

Lees verder